Polityka zróżnicowania i integracji w ResMed | ResMed Polska

Różnorodność i integracja

„ResMed to miejsce, w którym każda osoba jest częścią zespołu, a jej indywidualne opinie, myśli i pomysły mają znaczenie: czynią nasz zespół silniejszym. Łączy nas ambitna misja, nasze powołanie, aby poprawić zdrowie 250 milionów ludzi do 2025 roku”.

Michael Farrell | Chief Executive Officer

„Myślimy o integracji holistycznie – od naszych praktyk wewnątrz firmy po nasze produkty i pacjentów”.

Sarah Hassaine | Head of Global Inclusion and Diversity

Zaangażowanie w ResMed

ResMed przywiązuje dużą wagę do społeczności i inicjatyw integracyjnych, które stwarzają możliwości związane ze świadomością kulturową i nauką społeczną dla naszej rodziny ResMed.

Odbywa się to głównie za pośrednictwem naszego zespołu ds. różnorodności i integracji oraz kierowanych przez pracowników grup zasobów pracowniczych (ERG), wspieranych przez osoby o różnym pochodzeniu, doświadczeniu, umiejętnościach lub cechach, które mają wspólne zainteresowanie rozwojem zawodowym, poprawą kultury korporacyjnej i osiąganiem trwałych wyników biznesowych.

ResMed posiada również radę ds. różnorodności złożoną z osób z całego świata i różnych funkcji biznesowych. Wspólnie podnoszą świadomość na temat wartości różnorodności, wydarzeń, kampanii, dostępności, wewnętrznych możliwości rozwoju i działań na rzecz społeczności.

Programy wewnętrzne wspierające integrację

Inkluzywność jest jedną z podstawowych wartości ResMed i motorem wspierania silnego poczucia przynależności wszystkich pracowników ResMed.

Nasze obecne programy obejmują m.in:

 

  • Wspieranie członkostwa i inicjatyw grup zasobów pracowniczych
  • Doradztwo w zakresie polityk, świadczeń i programów związanych z ludźmi
  • Uznawanie i obchodzenie różnych świąt kulturowych, regionalnych i międzynarodowych (np. Międzynarodowy Dzień Kobiet, Miesiąc Historii Czarnych, Księżycowy Nowy Rok, PRIDE, Światowy Dzień Świadomości Niepełnosprawności itp.)
  • Doradztwo w zakresie projektowania produktów i testów snu

 

 

  • Wspieranie dostępności naszych produktów, aplikacji i stron internetowych
  • Wspieranie równości w zdrowiu i sprawiedliwego dostępu do opieki w produktach i rozwiązaniach
  • Ulepszanie obiektów pod kątem dostępności (pokoje dla matek, miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży, toalety neutralne pod względem płci)
  • Popieranie używania inkluzywnego języka w naszym marketingu, komunikacji i na naszych platformach technologicznych.

Grupy zasobów pracowniczych (ERG)

Nasze grupy ERG i Mosaic to społeczności skupione wokół naszych globalnych biur, które uznają wszystkie aspekty różnorodności i integracji w odniesieniu do regionu, przyczyniając się do tworzenia poczucia przynależności. Cele poszczególnych grup są mierzalne i zgodne z celami biznesowymi i wartościami ResMed.

Każda grupa ERG współpracuje z naszym dyrektorem ds. globalnej integracji i różnorodności w zakresie strategicznych komunikatów i inicjatyw, które oferują możliwości uczenia się i zaangażowania dla całej organizacji na całym świecie.

Nazywamy tę praktykę BIDS jako sposób na zapewnienie, że zawsze koncentrujemy się na wspieraniu przynależności, integracji i różnorodności na rzecz sukcesu, a nasze grupy ERG odgrywają integralną rolę w tej praktyce. Każdy pracownik może dołączyć do jednej lub wszystkich grup, a takie uczestnictwo jest integralną częścią strategii biznesowej ResMed w zakresie zaangażowania i integracji.

Mężczyzna na wózku inwalidzkim dyskutuje z kobietą przed komputerem, w środowisku biurowym