Badania w zakresie zaburzeń oddychania w czasie snu | ResMed Polska

Badania w zakresie zaburzeń oddychania w czasie snu

Rosnąca liczba dowodów naukowych wyraźnie wskazuje, że zaburzenia oddychania w czasie snu (SDB) mają poważny negatywny wpływ na zdrowie publiczne. Poprzez silne partnerstwo z globalnym środowiskiem medycznym, ResMed zobowiązuje się do:

  • Zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z nieleczonym SDB
  • Wspieranie trwających badań nad korelacją między SDB a innymi zagrożeniami dla zdrowia
  • Znalezienie skutecznych rozwiązań klinicznych w celu poprawy zdrowia i życia pacjentów z SDB

ALASKA - "A nationwide cLAimS data laKe for sleep apnea "
(Ogólnokrajowa baza danych dotyczących bezdechu sennego)

Analiza bazy danych francuskiego krajowego systemu opieki zdrowotnej (SNDS*) o dużej skali, w której zbadano profile pacjentów i przestrzeganie zaleceń dotyczących PAP przez prawie pół miliona pacjentów z bezdechem sennym w ciągu pierwszych trzech lat terapii PAP.

Wyniki analizy ALASKA: pierwsza publikacja1

Alaska-badanie-wiek-płeć-choroby-współistniejące-resmed

Wyniki analizy ALASKA wykazały, że należy wziąć pod uwagę fenotypowanie pacjentów i spersonalizowaną opiekę w czasie opracowywania zintegrowanych strategii leczenia bezdechu sennego.
Infografika przedstawia kluczowe rezultaty analizy.

 

Wyniki analizy ALASKA: druga publikacja2

Alaska-badanie-pap-terapia-korzyści-korzyści-resmed

Przeżywalność pacjentów kontynuujących terapię PAP przez pierwszy rok wzrosła o 39%, a ryzyko rozwinięcia niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego zmniejszyło się: Druga publikacja ALASKA dotyczy monitorowania 176 014 pacjentów PAP w bazie danych francuskiego systemu opieki zdrowotnej przez 3 lata.
Aby dowiedzieć się więcej, pobierz infografikę.

 

*Système National des Données de Santé | SNDS – www.snds.gouv.fr

Referencje:

  1. Pépin, J.-L.; Bailly, S.; Rinder, P.; Adler, D.; Szeftel, D.; Malhotra, A.; Cistulli, P.A.; Benjafield, A.; Lavergne, F.; Josseran, A.; et al. CPAP Therapy Termination Rates by OSA Phenotype: A French Nationwide Database Analysis. J. Clin. Med. 2021, 10, 936. https://doi.org/10.3390/jcm10050936
    Retrospective analysis on 480 000 adult patients with CPAP therapy initiated from 2015 to end of 2016, identified in the French Health insurance claims database, and followed up until end of 2019
  2. Pépin JL, et al. Relationship between CPAP termination and all-cause mortality: a French nationwide database analysis, CHEST (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.chest.2022.02.013
    Retrospective analysis of 176 014 adult patients identified in the French health insurance claims database, who started PAP therapy between January 2015 and December 2016 and were followed up for 3 years