Etyka w pracy | ResMed Polska

Etyka i zgodność z przepisami

W firmie ResMed uczciwość i etyka są codzienną częścią pracy. Nie ma alternatywy dla bycia etycznym i uczciwym. To warunek sine qua non – niezbędny element każdego biznesu.

„ResMed zobowiązuje się do utrzymywania skutecznego programu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi branżowymi. Nasz program zgodności, ustanowiony przez nasz własny zarząd w połączeniu z kierownictwem wyższego szczebla ResMed, zapewnia pracownikom jasne wytyczne, edukację i szkolenia, dzięki czemu mogą oni odpowiednio poruszać się w dzisiejszym coraz bardziej złożonym środowisku opieki zdrowotnej”.

Jim Ellis | Chief Compliance Officer

Globalny kodeks postępowania i etyki w biznesie

Standardy te są wyszczególnione w Kodeksie postępowania i etyki w biznesie firmy ResMed. Nasz Globalny kodeks postępowania w biznesie i etyki oraz inne odpowiednie zasady i procedury mają zastosowanie do wszystkich osób prowadzących działalność dla firmy ResMed i jej spółek operacyjnych.

(Kodeks postępowania w biznesie i etyki ResMed w innych językach: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.

 

Kontakty z pracownikami ochrony zdrowia

ResMed posiada politykę dotyczącą interakcji z pracownikami ochrony zdrowia, która zawiera szczegółowe wytyczne dla naszych pracowników dotyczące akceptowalnych praktyk marketingowych w zakresie interakcji z pracownikami ochrony zdrowia. Polityka firmy ResMed jest zgodna z postanowieniami przedstawionymi w poniższym kodeksie etycznym stowarzyszenia handlowego zajmującego się urządzeniami medycznymi:

Zadaj pytanie i zgłoś wątpliwość dotyczącą przestrzegania przepisów

Udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące zgodności z przepisami ma dla nas najwyższy priorytet i traktujemy te zapytania bardzo poważnie. Firma niezwłocznie zbada sprawę i, w stosownych przypadkach, podejmie działania dyscyplinarne oraz wdroży środki mające na celu poprawę i zapobieganie podobnym zachowaniom.

  • Korporacyjne biuro ds. zgodności z przepisami: Pytania lub wątpliwości można przesyłać bezpośrednio do Korporacyjnego Biura ds. Zgodności z Przepisami za pośrednictwem następującego adresu e-mail: EUcorporatecompliance@resmed.com.
  • Infolinia ds. etyki i zgodności z przepisami: Infolinia ds. etyki jest narzędziem, za pośrednictwem którego osoby fizyczne mogą zgłaszać obawy dotyczące rzeczywistego lub potencjalnego niewłaściwego postępowania. Jest ona dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, w razie potrzeby z tłumaczem. Tam, gdzie zezwala na to lokalne prawo, można dokonać anonimowego zgłoszenia. Wszystkie informacje otrzymane za pośrednictwem infolinii ds. etyki będą traktowane jako poufne w zakresie możliwym i dozwolonym przez prawo.

Aby przesłać zgłoszenie na infolinię ds. etyki, można skorzystać z następujących metod:

  • Złożyć raport online, logując się na stronie resmed.ethicspoint.com.
  • Zadzwonić na bezpłatną infolinię ds. etyki pod numer:

 

Kraj Numer dostępowy
Belgia Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

0-800-100-10

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Czechy Międzynarodowa usługa bezpłatna (ITFS)

Z linii zewnętrznej wybierz numer ITFS dla swojej lokalizacji

800-142-256

Dania Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

800-100-10

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Finlandia Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

800-418643

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Francja Globalne usługi przychodzące (GIS)

Z linii zewnętrznej wybierz numer GIS swojej lokalizacji

0805-54-24-96

Niemcy Globalne usługi przychodzące (GIS)

Z linii zewnętrznej wybierz numer GIS swojej lokalizacji

0800-7243503

Grecja Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

00-800-1311

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Włochy Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

800-172-444

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Irlandia Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

00-800-222-55288 (UIFN)

1-800-550-000

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Holandia Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

0800-022-9111

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Norwegia Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

800-190-11

800-199-11 (Bazy wojskowe USA)

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Polska Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

0-0-800-111-1111

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Portugalia Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

800-800-128

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Republika Południowej Afryki Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

0-800-99-0123

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Hiszpania Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

900-99-0011

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Szwecja Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

020-799-111

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Szwajcaria Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

0-800-890011

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Ukraina Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

0-800-502-886

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Zjednoczone Emiraty Arabskie Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

8000-021

8000-555-66 (DU)

8000-061 (wojskowy-USO i komórkowy)

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Wielka Brytania Bezpośredni dostęp

Z linii zewnętrznej wybierz bezpośredni numer dostępu do swojej lokalizacji

0-800-89-0011

Po wyświetleniu monitu w języku angielskim wybierz numer 800-620-6934

Informacje

W zależności od kraju, w którym działamy, ujawniamy nasze interakcje z pracownikami ochrony zdrowia i organizacjami, aby zachować zgodność z lokalnymi wymogami.

Globalny kodeks postępowania podmiotów zewnętrznych ResMed

ResMed dokłada wszelkich starań, aby prowadzić swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami etyki biznesowej. Nasz Globalny Kodeks Postępowania Podmiotów Zewnętrznych określa oczekiwania ResMed wobec dystrybutorów, partnerów biznesowych, dostawców, doradców i innych podmiotów zewnętrznych rejestrujących, promujących, sprzedających i wprowadzających na rynek produkty i usługi ResMed lub w inny sposób współpracujących z urzędnikami państwowymi, pracownikami ochrony zdrowia lub innymi osobami na rzecz lub dla ResMed.

(Inne języki: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.