Lumis HFT - domowa terapia wysokoprzepływowa dla pacjentów z POChP | ResMed Polska

Lumis HFT™

Kompleksowe rozwiązanie do terapii wysokoprzepływowej

Aparat Lumis HFT został zaprojektowany, aby zapewnić korzyści nawilżania i przepływu powietrza pacjentom z POChP w warunkach domowych. Wyposażony we wbudowaną łączność bezprzewodową, Lumis umożliwia monitorowanie pacjentów korzystających z terapii oddechowej w AirView, systemie zarządzania pacjentami firmy ResMed opartym na chmurze i bezpiecznie hostowanym*.

Poznaj kompleksowe rozwiązanie obejmujące Lumis HFT, AcuCare HFNC i AirView.

Prostsze leczenie dzięki wygodnym w obsłudze urządzeniom do terapii wysokoprzepływowej

Lumis HFT zapewnia nieprzerwaną terapię w nocy** ogrzanym, nawilżonym powietrzem – z tlenem lub bez – i oferuje regulowane ustawienia przepływu, temperatury i nawilżania.

Panel użytkownika został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i łatwy w nawigacji. Podgrzewany nawilżacz HumidAir™ i podgrzewana rura ClimateLineAir™ są łatwe do zdemontowania i czyszczenia

Mały, lekki i cichy***, Lumis HFT został zaprojektowany, aby zapewnić komfortową terapię w domu i dopasować się do stylu życia pacjenta.

Łatwa konfiguracja, miareczkowanie i monitorowanie pacjentów

Dzięki zaledwie trzem ustawieniom i prostemu interfejsowi, konfiguracja i miareczkowanie nowych pacjentów jest szybkie i łatwe. Można również dodawać i nawilżać tlen dla pacjentów z POChP, którzy otrzymują długoterminową tlenoterapię (LTOT) i mają chroniczny kaszel z produkcją wydzieliny.

Lumis HFT wykorzystuje standardowe części zamienne i akcesoria ResMed Air10, takie jak filtry, nawilżacze i przewody. Pomaga to uprościć szkolenie, konserwację i logistykę.

Ciągłość monitorowania

Szybka identyfikacja i rozwiązywanie problemów może pomóc w poprawie przestrzegania zaleceń i zmniejszeniu ryzyka rezygnacji z leczenia. Monitorowanie wszystkich pacjentów może być jednak trudne. Dlatego dzięki AirView for HFT możesz monitorować:

  • Czas trwania terapii pacjenta i wzorce użytkowania
  • Wartości SpO2****, które mogą okazać się pomocne podczas miareczkowania lub obserwacji pacjentów z HFT wymagających dodatkowego tlenu.

Po zidentyfikowaniu problemu lub danych, można łatwo wygenerować wstępnie skonfigurowany raport, który będzie udostępniany współpracownikom i opiekunom.

AcuCare HFNC

Aparat Lumis HFT współpracuje z wytrzymałą kaniulą nosową AcuCare firmy ResMed. Została ona zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i może zapewnić do 30 dni domowej terapii wysokoprzepływowej.

Kupuj online

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania dalszych informacji na temat uzyskania produktów ResMed.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Lumis HFT

Poziom hałasu jest subiektywny i zależy od wybranego ustawienia przepływu. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było ciche***, dzięki czemu można spać i rozmawiać podczas jego użytkowania.

Tak. Możliwe jest jednak, że terapia będzie mniej skuteczna w przypadku oddychania przez usta.

Lumis HFT rejestruje dane terapii i urządzenia, które można wykorzystać do monitorowania wzorców użytkowania i czasu trwania terapii. SpO2 można zmierzyć, jeśli urządzenie jest połączone z urządzeniem monitorującym SpO2.

Nie zaleca się stosowania nebulizatorów, ponieważ wysoki przepływ sprzyja wypłukiwaniu.

Urządzenie Lumis HFT może być stosowane z dodatkowym tlenem lub bez niego.

Można dodawać do 15 l/min dodatkowego tlenu z koncentratora tlenu o przepływie ciągłym, butli tlenowej w domu lub ściennego źródła tlenu w szpitalu. W razie potrzeby lekarz może przepisać dodatkowy tlen (przy użyciu odrębnego urządzenia).

Lumis HFT nie ma żadnych alarmów, ale ma powiadomienia. Niektóre powiadomienia można dostosować (np. pusty zbiornik nawilżacza), natomiast inne są włączone na stałe.

Nie, użytkowanie inwazyjne i tracheostomia są przeciwwskazane dla Lumis HFT.

Nagrzewanie trwa 10-20 minut w zależności od temperatury otoczenia. Zaleca się, aby pacjenci poczekali do zakończenia nagrzewania, zanim rozpoczną terapię. Tryb suszenia uruchamia się automatycznie po zakończeniu terapii, a urządzenie przechodzi w tryb gotowości po 90 minutach.

Nie. Tlen jest dodawany do źródła tlenu i miesza się z powietrzem zasysanym przez urządzenie.

Filtr powietrza należy wymieniać co najmniej raz na 6 miesięcy. Podgrzewana komora nawilżacza powinna być wymieniana co 3 miesiące. Obwód powietrza należy wymieniać co 6 miesięcy. Pokrowiec obwodu należy wymienić, jeśli ulegnie zużyciu lub uszkodzeniu.

Pacjenci muszą ważyć więcej niż 30 kg. Nie ma określonych ograniczeń wiekowych.

Lumis HFT jest przeznaczony do użytku w temperaturze pokojowej (18-28°C).

Lumis HFT posiada wbudowaną łączność bezprzewodową i jest kompatybilny z AirView. To samo konto AirView może być używane do monitorowania i zarządzania wszystkimi pacjentami z zaburzeniami snu i oddychania. Aby wyświetlić tylko pacjentów HFT, należy filtrować „Wszyscy pacjenci” według rodzaju terapii.

Jeśli jesteś już zarejestrowany w AirView, skontaktuj się z przedstawicielem ResMed lub wyślij wiadomość e-mail na adres support.airview[at]resmed.eu.

Jeśli nie masz jeszcze konta AirView, skontaktuj się z przedstawicielem ResMed lub zarejestruj się tutaj. Jeśli chciałbyś wcześniej otrzymać wersję demonstracyjną, skontaktuj się z nami.

Wykorzystanie urządzenia i czas trwania terapii, a także wartości SPO2**** są wyświetlane na wykresach. Informacje o urządzeniu i ustawienia są wyświetlane na karcie zaleceń. Dane osobowe pacjenta, informacje o lekarzu itp. są wyświetlane na karcie szczegółów pacjenta.

Niniejsza treść jest przeznaczona wyłącznie dla specjalistów opieki zdrowotnej.

Wszelkie ostrzeżenia i środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed i w trakcie korzystania z produktów, znajdują się w instrukcjach użytkowania i klinicznych.

Urządzenie Lumis HFT nie jest przeznaczone dla pacjentów wymagających respiratora podtrzymującego życie.

Należy używać wyłącznie kaniul nosowych zalecanych przez firmę ResMed.

* AirView został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny i zgodny z (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz krajowymi przepisami dotyczącymi prywatności. Naszym dostawcą usług hostingowych w Europie jest firma zewnętrzna, która posiada rygorystyczny francuski certyfikat ASIP Santé, a także certyfikat ISO 27001 do hostowania danych medycznych.

**Lumis może zapewnić do 16 godzin przepływu przy 15 l/min. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Ustawienie przy wilgotności – poziom 3, temperaturze obwodu 37°C i temperaturze otoczenia 23°C.

*** ClimateLine Air: 38 dBA z dokładnością do 2 dBA / ClimateLine Air i 5 L/min supp. O2: 39 dBA z dokładnością do 2 dBA – Zmierzono zgodnie z normą ISO 80601-2-74:2017 (tryb HFT).

**** W połączeniu z monitorem ResMed SpO2.