Własność prawna i intelektualna | ResMed Polska

Prawo i własność intelektualna

ResMed udostępnia tę stronę internetową w celach informacyjnych. Zapoznaj się z naszymi klauzulami prawnymi, znakami towarowymi i patentami w Polsce.

 • Informacje prawne
 • Znaki towarowe
 • Patenty
 • Deklaracja SCIP

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma ResMed udostępnia niniejszą stronę internetową w charakterze ogólnego serwisu informacyjnego. ResMed nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przeinaczenia lub nieprawdziwe informacje zawarte na tych stronach.

Wszelkie informacje medyczne mają wyłącznie charakter ogólny. Nie zastępują one porady lekarza lub innego pracownika opieki zdrowotnej.

Informacje o produkcie mają również charakter ogólny. Nie zastępują one instrukcji obsługi ani innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktami ResMed, ani porady lekarza lub innego pracownika opieki zdrowotnej.

Produkty opisane na tej stronie internetowej mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W szczególności, gdy istnieją różne numery części dla produktu, produkty europejskie są zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych (93/42/EWG), spełniają lokalne przepisy i są opatrzone znakiem CE. Produkty bez oznaczenia CE nie mogą być dystrybuowane w Europie.

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W niektórych krajach niektóre lub wszystkie produkty opisane na tej stronie internetowej są dostępne wyłącznie na zlecenie lekarza.

ResMed nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe podmiotów zewnętrznych, których linki prowadzą do niniejszej witryny.

Cała zawartość tej strony internetowej jest przedmiotem praw autorskich, których właścicielem lub licencjobiorcą jest ResMed.

Wszelkie prawa są zastrzeżone, a nieautoryzowane kopiowanie, przechowywanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie jest surowo zabronione przez właściciela praw autorskich.

Klikając łącze i pobierając instrukcję obsługi produktu z tej strony internetowej, użytkownik potwierdza, że jest użytkownikiem końcowym danego produktu, partnerem handlowym lub specjalistą medycznym poszukującym informacji o produkcie w celu oceny jego przydatności dla pacjentów.

Pobieranie tego materiału przez jakąkolwiek organizację (inną niż partner handlowy ResMed) zaangażowaną w sprzedaż komercyjną lub inny handel opisanymi produktami jest zabronione.

Znaki towarowe ResMed

Activa, ActiveAir, ActiveCell, Activox, AcuCare, Acumen, AdaptSV, Aero-Click, Aerofix, Air10, AirCurve, AirFit, AirMini, AirSense, AirStart, AirTouch, AirView, APAP, ApneaLink, ApneaLinkAir, Astral, AutoRamp, AutoSet, AutoSetCS, AutoVPAP, Awaken Your Best, BrightCFO, Brightree, BrightSales, CareAnyware, CareTouchLogic, Changing Lives With Every Breath, ClimateLine, ClimateLineAir, ConnectPro, Curasa, Curative, EasySpeak, Elisee, Elisée, Eole, EPR, Equinox, Escape, Flexo, GoScripts, H4i, H5i, HealthcareFirst, Helia, HFOT, HumiCare, HumidAir, HumidAire, HumidX, InfinitySeal, iVAPS, Kidsta, Liberty, Lifechoice, Lumis , M.AI.A, MatrixCare, Meridian, MinniPAP, Mirage, MirageActiva, MirageKidsta, MirageLiberty, MirageMicro, MirageQuattro, MirageSwift, MirageVista, Mobi, myAir, Narval, PACEWAVE, Pixi, Propeller, Pulse-Wave, Quattro, QuattroAir, QuickConnect, QuickFit, QuietAir, ResAlarm, ResCare, ResControl, ResLink, ResMed, ResMed UltraSoft, ResScan, ResTraxx, ResView, S8, S9, SleepScore by ResMed, sleepvantage, SlimLine, Smart Selections, SmartStart, Snap, SoftEdge, SpringAir, Stellar, Swift, Swift FX, Swift FX Bella, Swift FX Nano, SWIFT LT, TiControl, UltraMirage, Vential, Vista, VPAP, VPAP AdaptSV, VPAPAuto, VPAPTx, VS, VSEasyFit, VSet, and Well Connected są znakami towarowymi należącymi do grupy firm ResMed.

 • Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.
 • Apple, logo Apple, App Store, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez ResMed Group jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli
 • Cavicide jest znakiem towarowym firmy Metrex
 • Cidex i Cidex Plus są znakami towarowymi Johnson & Johnson Corp.
 • Dove jest znakiem towarowym firmy Unilever
 • Embla i Embletta są znakami towarowymi firmy Medcare
 • IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w USA i innych krajach.
 • IRMA jest znakiem towarowym firmy Masimo Sweden
 • Mikrozid jest znakiem towarowym firmy Schülke&Mayr.
 • Samsung, Galaxy i Galaxy S są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
 • SD Logo jest znakiem towarowym SD-3C
 • SmartMedia jest znakiem towarowym firmy Toshiba
 • Somnologica jest znakiem towarowym firmy Medcare
 • Velcro jest znakiem towarowym firmy Velcro Industries B.V.
 • Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • XPOD jest znakiem towarowym firmy Nonin Medical

Listy te nie są wyczerpujące. Aby uzyskać więcej informacji na temat znaków towarowych ResMed, należy wysłać wiadomość e-mail na adres ip@resmed.com.

Deklaracja SCIP firmy ResMed

Jako producent i importer wyrobów medycznych na rynek UE, ResMed Pty Ltd i jej europejskie jednostki biznesowe („ResMed”) rozumieją obowiązek rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i ułatwienia przepływu informacji w łańcuchu dostaw w odniesieniu do wszelkich artykułów zawierających SVHC z Listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% wagowo. Wszystkie numery SCIP i odpowiednie artykuły sprzedawane przez ResMed można znaleźć w poniższym pliku PDF.