Badania kliniczne w POChP | ResMed Polska

Badania kliniczne w POChP

Wyniki ostatnich badań wskazują, że leczenie za pomocą domowej terapii wysokoprzepływowej (HFT) może być korzystne dla pacjentów z POChP z hipoksemią,1,2 a domowa wentylacja nieinwazyjna (NIV) może być korzystna dla pacjentów z POChP z hiperkapnią.3,4

Niniejsza treść jest przeznaczona wyłącznie dla specjalistów opieki zdrowotnej. Wszelkie ostrzeżenia i środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed i w trakcie stosowania produktów, znajdują się w przewodnikach użytkownika (i klinicznych).

Referencje:

  1. Köhnlein T, et al., Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial, JAMA. Published online 21 May 2017. doi:10.1001/jama.2017.4451.
  3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
  4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.