AirView: System do zarządzania danymi pacjentów firmy ResMed | ResMed Polska

AirView™

Bezpieczny1 oparty na chmurze system zarządzania danymi pacjentów firmy ResMed do monitorowania i raportowania.

airview-system-zarządzania-pacjentami-dla-pacjentów-snu i-wentylacji

AirView łączy się z urządzeniami ResMed do terapii zaburzeń snu, wentylacji i terapii wysokoprzepływowej, pozwala z łatwością zarządzać danymi pacjentów w trakcie różnych terapii. AirView oferuje również funkcje bezpiecznego udostępniania danych i współpracy, aby wspierać skuteczne zarządzanie terapią pacjentów na poszczególnych etapach ścieżki leczenia.

Zarządzanie terapią na platformie opartej na chmurze

AirView do zarządzania terapią pacjentów

Zdalne wsparcie i monitorowanie snu, wentylacji i terapii wysokoprzepływowej pacjentów

AirView pomaga...

“Telemonitoring jest nieodłączną częścią mojej praktyki klinicznej. Jest niezbędny dla dobrej opieki nad pacjentem”.

Dr Christine Cheval
Sleep and respiratory physician at the San Salvadour Hospital, France*

Prywatność jest naszym priorytetem

Cyfrowe technologie zdrowotne firmy ResMed oparte na danych zostały opracowane w celu zapewnienia skutecznej opieki nad pacjentami i wydajnych procesów operacyjnych dla naszych partnerów. Nasze silne, bezpieczne, połączone ekosystemy są zgodne z surowymi wymogami regulacyjnymi i rygorystycznymi standardami certyfikacji, aby chronić klientów i ich działalność oraz prywatność pacjentów.

Niniejsza treść jest przeznaczona wyłącznie dla specjalistów opieki zdrowotnej.

Wszelkie ostrzeżenia i środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed i w trakcie korzystania z produktu, można znaleźć w e-pomocy AirView.*

Referencje:

* Niniejsza opinia jest autentycznym i udokumentowanym opisem indywidualnej reakcji na leczenie. Rezultaty i wyniki mogą się różnić, a reakcja tej osoby nie stanowi żadnej wskazówki, gwarancji ani gwarancji, że inne osoby będą miały takie same lub podobne doświadczenia. Niniejsza prezentacja opiera się na doświadczeniu zawodowym prezentera, praktyce i najnowszych dostępnych istotnych danych, których nie należy rozumieć jako najnowocześniejszych.

  1. AirView was built to be secure and compliant with (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) and national privacy laws. It uses data encryption technologies to secure patient data and is classified as a CE medical product. ResMed obtained dual HDS/ISO 27001 certification for AirView to demonstrate our commitment to secure data processing and hosting and to ensure our teams and systems are operating at the highest standards, as verified by independent auditors.
  2. Price Waterhouse Coopers Report. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.