Metody leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) | ResMed Polska

Metody leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

jakie-są-opcje-leczenia-OBS-resmed

Metody leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OSA) obejmują trzy formy terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (PAP), terapię aparatami doustnymi i terapię alternatywną.

Terapia dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (PAP)

 

Terapia dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych jest najskuteczniejszym sposobem leczenia OBS. Tworząc „pneumatyczną protezę” dla górnych dróg oddechowych, terapia PAP zapobiega zwężaniu się i zapadaniu tkanek miękkich górnych dróg oddechowych. Powietrze pod ciśnieniem jest przesyłane z urządzenia terapeutycznego przez przewody powietrzne i maskę do górnych dróg oddechowych.

Pacjenci z ciężkim bezdechem sennym mogą doświadczyć spokojnego snu dzięki terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych. Terapia PAP może być prowadzona na wiele sposobów:

  • Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP): sprężone powietrze pod jednym stałym ciśnieniem;
  • Automatyczna terapia dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (APAP): automatycznie dostosowywany poziom ciśnienia powietrza na podstawie oddechu pacjenta (odpowiednia dla pacjentów z bezdechem sennym związanym z REM, bezdechem pozycyjnym lub tych, którzy nie tolerują standardowej terapii CPAP);
  • Terapia dwupoziomowa (BPAP): wyższe ciśnienie wdechowe i niższe ciśnienie wydechowe (odpowiednie dla niektórych pacjentów, którzy nie tolerują terapii jednym ciśnieniem).

Dostępne metody leczenia

Alternatywne metody leczenia

Chirurgia jest również opcją leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), choć wiąże się z ryzykiem i powikłaniami. Plastyka języczka-gardła to najczęściej wykonywany zabieg chirurgiczny w leczeniu OBS w Stanach Zjednoczonych, początkowo skutecznie redukuje chrapanie. W dłuższej perspektywie zabieg leczy chrapanie u 46% do 73% pacjentów, którzy przeszli operację.1

Dostępne metody leczenia

Nieleczony obturacyjny bezdech senny (OSA) może prowadzić do wielu powikłań i poważnych zagrożeń dla zdrowia. Znalezienie odpowiedniego leczenia dla pacjenta poprawia wskaźniki compliance i zmniejsza związane z tym ryzyko.

Referencje:

* Terapia ASV jest przeciwwskazana u pacjentów z przewlekłą, objawową niewydolnością serca (NYHA 2-4) ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ≤ 45%) i umiarkowanym lub ciężkim dominującym centralnym bezdechem sennym.

  1. Kashima ML (2007). Selected disorders of the nose and throat: Epistaxis, snoring, anosmia, hoarseness, and hiccups. In NH Fiebach et al., eds., Principles of Ambulatory Medicine, 7th ed., pp. 1849–1864. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.