Zaangażowanie w ochronę danych, prywatność, zgodność z przepisami i jakość | ResMed Polska

Centrum zarządzania

Dane mają znaczenie. Umożliwiają nam rozwiązywanie problemów, efektywną pracę,
budowanie zaufania, wspieranie niezależności i zapewnianie lepszej opieki.

Dane stanowią również wymóg legalnego i skutecznego działania w nowoczesnym środowisku opieki zdrowotnej. Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) wzmacnia istniejące obowiązki, które wymagają od firmy ResMed gromadzenia, rejestrowania i analizowania danych dotyczących urządzeń medycznych w celu zapewnienia, że możemy zarządzać ryzykiem i poprawiać wydajność, bezpieczeństwo i użyteczność urządzeń. Inne rozporządzenie UE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), reguluje sposób, w jaki gromadzimy, przechowujemy i zarządzamy tymi danymi, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i prywatność.

Nasze wartości etyczne i uczciwość zawodowa zmuszają nas do utrzymywania wysokich standardów zgodności z przepisami, bezpieczeństwa danych i prywatności pacjentów. Jeśli musimy gromadzić dane, upewniamy się, że są one bezpieczne i chronione, ponieważ poważnie traktujemy nasze obowiązki wobec pacjentów, partnerów klinicznych i innych interesariuszy. Dane mają znaczenie, zaufanie również.

Zaufaj ResMed w kwestii bezpieczeństwa danych osobowych

Opieka zdrowotna to środowisko w coraz większym stopniu oparte na danych. Nowe technologie, w tym gromadzenie danych w świecie rzeczywistym, zaawansowana analiza danych i uczenie maszynowe, stanowią podstawę poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności produktów, których nie można osiągnąć w żaden inny sposób. Jednak dane osobowe, zwłaszcza dane dotyczące zdrowia, są informacjami wrażliwymi, dlatego chcemy zachować przejrzystość w zakresie sposobu ich gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i ochrony.

Współpracując z ResMed, współpracujesz z partnerem, który:

Posiada trwałe wartości. Dbamy o zgodność z przepisami, bezpieczeństwo, jakość, wydajność, przejrzystość i odpowiedzialność oraz utrzymujemy najwyższe standardy etyki i uczciwości zawodowej.

Poważnie traktuje swoje obowiązki. Wdrażamy rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa i prywatności, aby bezpiecznie przetwarzać dane z milionów urządzeń i użytkowników.

Przestrzega rygorystycznych standardów. Przestrzegamy odpowiednich przepisów i niezależnych, najwyższych w swojej klasie standardów certyfikacji.

Inwestuje w jakość. Aktywnie monitorujemy rzeczywistą wydajność naszych urządzeń i rozwiązań, aby zapewnić ich jakość, bezpieczeństwo i użyteczność, których oczekują klienci i ich pacjenci.

Stymuluje innowacje. Budujemy silne, bezpieczne, połączone cyfrowo ekosystemy, które przyspieszą opiekę nad pacjentami.

Stawia ludzi na pierwszym miejscu. Rozumiemy, że nawet w środowisku opartym na danych, prawdziwą siłą napędową są ludzie, pacjenci i osobiste relacje, które inspirują nas każdego dnia.

Ta treść jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej.