Wpływ na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie w ResMed | ResMed Polska

Zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne

Rodzina z dwójką seniorów, matką, ojcem i dwójką dzieci spacerujących na łonie natury, trzymających się za ręce

Wierzymy, że cel jakim jest pomaganie ludziom lepiej spać, lepiej oddychać i prowadzić życie na wyższym poziomie z dala od szpitala w sposób etyczny, zgodny z przepisami i zrównoważony jest po prostu kluczem do rozwoju naszej firmy, abyśmy mogli służyć setkom milionów ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy.

Co oznacza dla nas ESG

Ogólna strategia firmy ResMed opiera się na zrównoważonym rozwoju naszej działalności, ponieważ innowacyjność, etyczne praktyki biznesowe i doskonałość operacyjna są tym, co pozwala nam ratować i wzbogacać życie milionów ludzi.

Podejście do środowiska, społeczności i najlepszych praktyk zarządzania jest po prostu częścią naszego DNA.

Wierzymy, że cel polegający na pomaganiu ludziom lepiej spać, lepiej oddychać i prowadzić lepsze życie z dala od szpitala w sposób etyczny, zgodny z przepisami i zrównoważony jest po prostu kluczem do rozwoju naszej firmy, abyśmy mogli służyć setkom milionów ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy.

Jesteśmy również zaangażowani w zrozumienie potrzeb naszego zespołu i jego rozwój zawodowy i osobisty. Jesteśmy skoncentrowani na zatrudnianiu, rozwijaniu i promowaniu najlepszych talentów w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Nasza kultura korporacyjna wymaga wysokiego poziomu innowacyjności oraz rygorystycznego kodeksu wartości i etyki – począwszy od postawy na najwyższych szczeblach, a skończywszy na kliencie, w tym naszym najważniejszym kliencie – pacjencie.

Spełnianie tych standardów doskonałości każdego dnia wymaga zaangażowanego i pełnego pasji globalnego zespołu oddanego dążeniu do innowacji i doskonałości.

Intensywnie inwestujemy w badania i rozwój, zarówno poprzez wysiłki naszego światowej klasy zespołu, jak i we współpracę z kluczowymi zewnętrznymi organizacjami badawczymi, które przyczyniają się do rozszerzenia zakresu naszych działań.

Nasza kultura korporacyjna wymaga i ceni innowacyjność, nie tylko w naukach medycznych, ale także w zakresie świadomości chorób, rozwoju polityki i doskonałości operacyjnej naszego zespołu.

Ścisła zgodność z prawem i nacisk na bezpieczeństwo, jakość, ochronę środowiska, prywatność i bezpieczeństwo danych są integralnymi elementami globalnej kultury ResMed.

Nasze działania

W ResMed zawsze dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko w całej naszej działalności biznesowej i łańcuchu dostaw. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi pracownikami, dostawcami i klientami:

niepotrzebnych odpadów we wszystkich naszych systemach i procesach.

Eliminacja niepotrzebnych odpadów we wszystkich naszych systemach i procesach.

zdjęcie kosza na śmieci z symbolem recyklingu

Minimalizowanie zanieczyszczeń, w szczególności odpadów nieulegających biodegradacji, które trafiają na wysypiska.

zdjęcie profilu mężczyzny z symbolem silnika na głowie

Projektowanie i tworzenie produktów o ograniczonym wpływie na środowisko w całym cyklu ich życia.

zdjęcie osoby uczącej trzy inne osoby, z symbolem zrównoważonego rozwoju na kartonie

Zwiększanie świadomości naszych pracowników na temat wpływu ich decyzji i działań na środowisko.

zdjęcie pulpitu nawigacyjnego ze znacznikiem wyboru

Monitorowanie naszej działalności na rzecz środowiska i współpraca z pracownikami, dostawcami, klientami i organami regulacyjnymi w celu wprowadzania ciągłych ulepszeń.

zdjęcie raportu i kciuk w górę

Wypełnianie naszych zobowiązań w zakresie zgodności z przepisami, w tym obowiązującymi federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami i regulacjami, a także odpowiednimi programami międzynarodowymi mającymi na celu ograniczenie szkodliwych zanieczyszczeń.

Przeczytaj nasz raport ESG

Chociaż poczyniliśmy zadowalające postępy, wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów i naszym własnym aspiracjom.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej działalności środowiskowej, zapoznaj się z naszym raportem ESG (Environmental Social Governance).