Informacje o gwarancji | ResMed Polska

Informacje dotyczące gwarancji ResMed

Szukasz informacji o gwarancji ResMed obejmującej maskę, aparat CPAP lub inne produkty ResMed? Zobacz poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje lub skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, jeśli masz pytania dotyczące gwarancji ResMed.

Ograniczona gwarancja

ResMed Ltd (dalej „ResMed”) gwarantuje, że produkt ResMed będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych od daty zakupu przez okres określony poniżej.

Produkt: Okres gwarancji:
    • Systemy masek (w tym ramka maski, poduszka, uprząż i przewody maski) – z wyłączeniem masek i akcesoriów jednorazowego użytku
    • Wewnętrzna i zewnętrzna bateria przeznaczone do urządzeń ResMed
6 miesięcy
    • Nawilżacz* i pojemniki na wodę do nawilżacza
1 rok
    • Aparaty CPAP, APAP, dwupoziomowe (w tym zasilacze zewnętrzne)
    • Akcesoria do baterii *
2 lata

*Okres gwarancji może się różnić w przypadku akcesoriów.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez placówkę ResMed lub autoryzowanego partnera ResMed.

ResMed nie ponosi odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji za zmianę koloru, która może nastąpić z upływem czasu, ani za żadne szkody, które mogą być spowodowane przez zwierzęta domowe lub jakiekolwiek straty wtórne wynikające z jakiejkolwiek wady.

Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu. Jeśli produkt ulegnie awarii w warunkach normalnego użytkowania, firma ResMed naprawi lub wymieni, według własnej decyzji, wadliwy produkt lub którykolwiek z jego komponentów.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje: a) żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadużywaniem, modyfikacją lub zmianą produktu; b) napraw przeprowadzonych przez serwis, który nie został wyraźnie upoważniony przez firmę ResMed do wykonywania takich napraw; oraz c) żadnych uszkodzeń lub zanieczyszczeń spowodowanych dymem papierosowym, fajkowym, cygarowym lub innym; oraz d) innych urządzeń i masek lub akcesoriów.

Gwarancja jest nieważna w przypadku produktu sprzedanego lub odsprzedanego poza regionem pierwotnego zakupu. Roszczenia gwarancyjne dotyczące wadliwego urządzenia muszą być zgłaszane przez pierwotnego konsumenta w punkcie zakupu. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Niektóre regiony lub kraje nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.