Informacje dla pacjentów dotyczące obsługi urządzeń i akcesoriów | ResMed Polska

Obsługa urządzeń i akcesoriów

Urządzenia dla pacjentów muszą być właściwie obsługiwane, aby stale zapewniać skuteczne leczenie.

Obsługa urządzeń

Aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość leczenia, urządzenie powinno być odpowiednio obsługiwane. Zatkany filtr powietrza może wpływać na ciśnienie dostarczane pacjentowi. Co miesiąc zalecamy odłączenie aparaty od źródła zasilania i przetarcie go z zewnątrz wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem. Należy unikać zamoczenia obszarów elektrycznych.

Ważne jest również regularne sprawdzanie filtra powietrza pod kątem występowania perforacji lub nagromadzenia kurzu. Szczegółowe zalecenia dotyczące częstotliwości konserwacji urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Akcesoria do czyszczenia

Regularne czyszczenie i konserwacja utrzymają akcesoria pacjenta w dobrym stanie i pomogą mu cieszyć się wyższym komfortem terapii.

Codziennie:

Co miesiąc:

Uwaga

Uwaga: Zdemontowaną pokrywę nawilżacza, płytę i podstawę można również myć w zmywarce do naczyń w cyklu do naczyń delikatnych lub szklanych (tylko górna półka).

Pacjenci nie powinni używać żadnych z poniższych środków do mycia nawilżacza, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie i skrócić trwałość produktu:

  • Wybielaczy, roztworów na bazie chloru, alkoholu lub amoniaku
  • Mydła nawilżające, antybakteryjne lub na bazie gliceryny
  • Środki zmiękczające wodę i środki odkamieniające niezatwierdzone przez producenta

Wymiana obwodów i filtrów

Prawidłowa pielęgnacja elementów urządzenia jest kluczowa w procesie leczenia bezdechu sennego u pacjenta. Oto nasze wytyczne dotyczące wymiany filtrów i obwodów urządzenia w celu zapewnienia optymalnej terapii.

Jak często należy wymieniać obwody?

resmed-climatelineair-tube-cpap-accessory

Zalecamy regularną wymianę obwódów do terapii w celu zapewnienia maksymalnego komfortu. Zazwyczaj wymiana ta powinna nastąpić po 6 do 12 miesiącach użytkowania.

 

Jak często należy wymieniać filtry powietrza?

resmed-air11-standard-disposable-air-filter-machine-accessory

Jeśli środowisko jest szczególnie wilgotne lub mocno zanieczyszczone, jednorazowy filtr nie będzie działał przez długi czas. Zalecamy, aby pacjent co miesiąc wizualnie sprawdzał filtr w celu ustalenia, czy wymaga on wymiany. Zaleca się wymianę co 6 miesięcy lub wcześniej, w zależności od stanu filtra.