Dowiedz się więcej na temat monitorowania łańcucha dostaw w ResMed | ResMed Polska

Łańcuch dostaw

Widok z lotu ptaka na statek towarowy wypełniony towarami

W Instrukcji dla Dostawców ResMed określiliśmy nasze oczekiwania dotyczące działań dostawców w zakresie ochrony środowiska.

Wyróżniamy dostawców za pomocą naszego systemu oceny, jeśli działają zgodnie z certyfikowaną normą środowiskową (np. ISO 14001).

Nasze regularne audyty jakości w zakładach dostawców obejmują weryfikację wpływu na środowisko.

Nasze wymagania wobec dostawców obejmują:

Przechowywanie i ujawnianie aktualnych, identyfikowalnych informacji dla każdego pojedynczego (jednorodnego) materiału, zgodnie z wymaganiami;

Obraz medalu z symbolem

Przechowywanie i ujawnianie aktualnych, identyfikowalnych informacji dla każdego pojedynczego (jednorodnego) materiału, zgodnie z wymaganiami;

Obraz medalu z symbolem

Zgodność z dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. Status RoHS jest potwierdzany w ramach procesu zatwierdzania wszystkich nowych komponentów i zmian w istniejących komponentach;

Obraz medalu z symbolem

Dostarczanie oryginalnych lub, w razie potrzeby, alternatywnych części zgodnych z dyrektywą RoHS;

Obraz medalu z symbolem

Zgodność z wymogami Health Canada w zakresie ujawniania DEHP (występującego w elastycznym PVC) lub BPA (występującego w poliwęglanie);

Obraz medalu z symbolem

Zgodność z przepisami Unii Europejskiej z 2006 r. dotyczącymi rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) dla substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.