Zrównoważony rozwój stanowi podstawę naszej działalności i produkcji | ResMed Polska

Efektywne zarządzanie zasobami

Piktogram zrównoważonego rozwoju w okręgu, oświetlony żarówką

Naszym celem jest bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Ta podstawowa zasada leży u podstaw naszych działań w zakładach produkcyjnych.

Wykorzystując mniej surowców do dostarczania większej wartości, szanujemy ograniczenia zasobów naturalnych, minimalizujemy ilość odpadów, a tym samym systematycznie obniżamy nasze koszty.

Energia

5% Zmniejszenie zużycia energii w ciągu ostatnich 3 lat

Nasza efektywność energetyczna poprawiła się dzięki zmianom w urządzeniach produkcyjnych i procesie produkcji. Wiąże się to z dodaniem nowych urządzeń do procesów lean, takich jak roboty do rozformowywania i systemy transportowe, które zapewniają wyższą produktywność i lepszą energooszczędność. Ulepszenia w instalacjach budowlanych i modernizacje systemu oświetlenia również przyczyniają się do zmniejszenia zużycia i konsumpcji energii w naszych obiektach.

Dążymy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez bardziej wydajne operacje w obiektach i wykorzystanie energii odnawialnej. Nasza siedziba główna w San Diego i zakład w Sydney zainstalowały systemy fotowoltaiczne, zapewniając łączną produkcję 200 MWh rocznie.

 

Budynki komercyjne z błękitnym niebem i liśćmi drzew

Woda

Zapobieganie stratom wody każdego dnia

Podczas gdy zużycie wody w naszych procesach produkcyjnych jest znikome, nadal szukamy sposobów na ograniczenie strat wody w naszych obiektach i przestrzeniach biurowych. Koncentrujemy się w szczególności na korzystaniu z urządzeń oszczędzających wodę, w tym perlatorów do kranów w celu zmniejszenia intensywności przepływu oraz toalet o niskim przepływie i baterii z czujnikami w toaletach.

W naszym nowoczesnym, 30-hektarowym obiekcie w Sydney zbieramy całą wodę deszczową z dachów i twardych powierzchni, odprowadzając ją do stawów na terenie zakładu. Urządzenia do kontroli zanieczyszczeń wody deszczowej i biofiltry utrzymują jakość wody w stawach, dzięki czemu może ona służyć jako siedlisko rodzimej flory i fauny, a także jako źródło nawadniania rodzimej flory na terenie kampusu.

 

Zdjęcie z fal oceanu z błękitnym niebem, zrobione z wnętrza wody

Papier

Ponad 40% spadek zużycia papieru na pracownika od 2018 r.

Wdrożenie technologii cyfrowej w celu usprawnienia wielu naszych procesów pomaga nam znacznie zmniejszyć zużycie papieru.

Pozostałe inicjatywy na rzecz ograniczenia zużycia papieru obejmują korzystanie ze scentralizowanego systemu drukowania oraz poleganie w większym stopniu na elektronicznych środkach komunikacji wewnętrznej. Nasze główne oddziały podjęły się również odświeżenia drukarek w całym kampusie, wyposażając je w bardziej energooszczędne drukarki i funkcję zwalniania przez przesunięcie, aby zminimalizować niepotrzebne drukowanie.

Obraz papieru z recyklingu

Odpady

Poddajemy recyklingowi 70% odpadów z naszej działalności.

Staramy się być tak wydajni, jak to tylko możliwe, maksymalnie wykorzystując surowce, których używamy, i znajdując sposoby na ponowne wykorzystanie lub recykling wszelkich wytwarzanych przez nas odpadów. Lub znalezienie kogoś innego, kto może to zrobić.

Wszystkie nasze zakłady produkcyjne i biura segregują odpady nadające się do recyklingu. Osiągnęliśmy wskaźnik recyklingu na poziomie 70% i stale poszukujemy sposobów na maksymalne wykorzystanie odpadów z wysypisk. Bieżące wysiłki obejmują:

  • Ulepszanie projektów produktów w celu dalszej redukcji skrawków i odpadów opakowaniowych w procesie produkcyjnym.
  • Zapewnianie i promowanie segregacji u źródła na terenie zakładów produkcyjnych i w biurach.
  • W naszym zakładzie produkcyjnym w Sydney wszelkie suche odpady, których nie można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi, są wysyłane do przetworzenia na paliwo.

 

Obraz plastikowych butelek z recyklingu