Możliwości terapii w niewydolności układu oddechowego | ResMed Polska

Wentylacja mechaniczna w niewydolności oddechowej

Celem wentylacji mechanicznej jest:

  • poprawa wymiany tlenu i dwutlenku węgla między krwią pacjenta a powietrzem w jego płucach.
  • wspomaganie wysiłku oddechowego pacjenta1, gdy dochodzi do zaburzeń fizjologii oddychania.

ResMed oferuje szeroką gamę urządzeń do wentylacji mechanicznej do zastosowań inwazyjnych i nieinwazyjnych, dostosowanych do różnych pacjentów i warunków opieki.

Urządzenia do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej ResMed

ResMed oferuje szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do użytku w szpitalu lub w domu.

Referencje:

  1. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000.