Wentylacja mechaniczna | ResMed Polska

Wentylacja mechaniczna

Celem wentylacji mechanicznej jest wsparcie pacjentów z niewydolnością oddechową.1 Wentylacja poprawia wymianę gazów i zmniejsza pracę oddechową pacjenta.2

Wentylacja nieinwazyjna

Wentylacja nieinwazyjna (NIV) wspiera oddychanie pacjenta bez konieczności intubacji lub wykonania tracheotomii. NIV zapewnia skuteczną terapię przy mniejszym ryzyku infekcji i poprawia przeżycie pacjentów z niewydolnością oddechową.3-5

Wentylacja nieinwazyjna zapewnia pacjentowi wsparcie poprzez:

 • dostarczanie odpowiednich ciśnień wdechowego i wydechowego lub objętości oddechowej w celu wsparcia indywidualnego zapotrzebowania na wentylację poprawa wentylacji minutowej pęcherzykowej4
 • rekrutacja pęcherzyków płucnych
nieinwazyjna-inwazyjna-wentylacja-pacjent-pacjent

Zalety stosowania wentylacji nieinwazyjnej

Wentylacja nieinwazyjna zyskuje akceptację na całym świecie jako preferowana metoda leczenia5 w porównaniu z wentylacją inwazyjną. Wentylacja nieinwazyjna jest odpowiednia dla pacjentów przebywających w szpitalu lub w domu:

Ułatwia wykonywanie codziennych czynności. Skuteczna terapia NIV może pozwolić pacjentom na wykorzystanie większej pojemności płuc. To z kolei zmniejsza wysiłek związany z oddychaniem,4 ułatwiając wykonywanie rutynowych czynności.

Pomaga złagodzić szereg objawów. Poranne bóle głowy, zmęczenie w ciągu dnia i duszność to tylko niektóre z objawów, które mogą wystąpić w ciągu dnia z powodu niskiego poziomu tlenu lub nagromadzonego dwutlenku węgla. Dzięki normalizacji poziomów CO2 i O2 w organizmie, nieinwazyjna terapia wentylacyjna pozwala z czasem złagodzić objawy i poprawić jakość życia pacjenta.3

Może skrócić czas pobytu w szpitalu i zapobiegać pogłębianiu się choroby. Pacjenci leczeni za pomocą nieinwazyjnej terapii wentylacyjnej zwykle spędzają mniej czasu w szpitalu.3 Poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji, pacjenci NIV mogą uniknąć niewydolności oddechowej. Często zalecana do stosowania w warunkach domowych, terapia NIV jest zarówno wygodna, jak i skuteczna.

Leczenie za pomocą wentylacji nieinwazyjnej

Pacjent może mieć trudności z oddychaniem i może potrzebować pomocy respiratora do oddychania w wyniku poważnych schorzeń, takich jak:

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), z rozedmą płuc i/lub zapaleniem oskrzeli
 • Zespół hipowentylacji otyłych (OHS)
 • Choroby nerwowo-mięśniowe (NMD)
 • Wady ściany klatki piersiowej
 • Zaburzenia oddychania spowodowane urazem rdzenia kręgowego

Wentylacja inwazyjna

Inwazyjna wentylacja mechaniczna może stanowić interwencję ratującą życie pacjentów z niewydolnością oddechową. Termin „inwazyjny” jest używany, jeśli terapia wiąże się z jakimkolwiek narzędziem wprowadzanym przez usta (takim jak rurka dotchawicza), nos lub skórę (takim jak rurka tracheostomijna wprowadzana przez chirurgicznie wytworzony otwór w tchawicy), aby służyć jako sztuczna droga oddechowa.6

Celem wentylacji mechanicznej jest dostarczenie tlenu, usunięcie dwutlenku węgla, zmniejszenie pracy oddechowej i odwrócenie stanów zagrażających życiu, takich jak hipoksemia, czyli niedostateczne utlenowanie krwi tętniczej, oraz ostra postępująca kwasica oddechowa, czyli nagromadzenie dwutlenku węgla we krwi.6

pacjent-opiekun-inwazyjna-wentylacja-nmd

Istnieją dwa rodzaje rurek stosowanych w inwazyjnej wentylacji mechanicznej:

 • Rurka intubacyjna – wprowadzana przez nos lub usta, zapewnia drożność dróg oddechowych, gdy balon na mankiecie jest napompowany i uszczelniony, jest stosowana głównie u pacjentów dorosłych z ostrą niewydolnością oddechową; u pacjentów pediatrycznych można stosować rurkę bez mankietu.7
 • Rurka tracheostomijna – wprowadzana przez otwór chirurgiczny w tchawicy, rurka tracheostomijna jest stosowana u pacjentów wymagających długotrwałej wentylacji mechanicznej i jest dostępna w wersji z mankietem i bez mankietu; rurki tracheostomijne z mankietem uszczelniają drogi oddechowe w celu kontrolowania wentylacji mechanicznej, podczas gdy opróżnione mankiety lub rurki bez mankietu mogą być stosowane, gdy pacjent jest bardziej stabilny.

Wentylacja inwazyjna może być wykorzystywana w przypadku ostrej niewydolności oddechowej, odzwyczajania od respiratora i przewlekłej niewydolności oddechowej, gdy wentylacja nieinwazyjna jest nieskuteczna. Może być również stosowana jako środek do utrzymania drożności dróg oddechowych pacjenta podczas zabiegu chirurgicznego, w tym intubacji przeprowadzanej na oddziale intensywnej terapii.

Niezależnie od tego, czy jest stosowana w warunkach szpitalnych, czy w domu (domowa wentylacja mechaniczna), wentylacja mechaniczna inwazyjna jest związana ze stosowaniem respiratorów do wentylacji, które w sposób ciągły wspomagają wymianę tlenu i dwutlenku węgla.8 W ResMed oferujemy urządzenia z różnymi trybami, które wykorzystują najnowszą technologię w celu zapewnienia najbardziej komfortowej i skutecznej terapii.

Respiratory do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej ResMed

ResMed oferuje szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do użytku w szpitalu lub w domu.

Referencje:

 1. Tobin M (ed.), Principles and practice of mechanical ventilation, 3rd ed,1994.
 2. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med, 2001.
 3. Robert D, Argaud L. Clinical review: long-term noninvasive ventilation. Crit Care, 2007.
 1. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000.
 2. Duke, G.J. Bersten, AD. Non-Invasive Ventilation for Adult Acute Respiratory Failure. Part II Critical Care and Resuscitation, 1999.
 3. Tobin M. Advances in mechanical ventilation. N Engl J Medi 2001; 344:1986-1996.
 4. Khine HH. et al. Comparison of cuffed and uncuffed endotracheal tubes in young children during general anesthesia. Anesthesiology. 1997 Mar; 86(3):627-31.
 5. Windisch, W. et al. Guidelines for Non-Invasive and Invasive Mechanical Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure. German Society for Pneumology (DGP): 640-652.