Metody leczenia centralnego bezdechu sennego (CSA) | ResMed Polska

Metody leczenia centralnego bezdechu sennego

Leczenie pacjentów z CSA, którzy często doświadczają innych lub mniej charakterystycznych objawów niż pacjenci z OSA, może stanowić wyzwanie. AirCurve 10 CS ASV wyposażony w algorytm ASV, czyli tryb adaptacyjnej serwowentylacji, jest właściwym wyborem przy leczeniu większości pacjentów z złożonym bezdechem sennym.*

Jak często występuje centralny bezdech senny?

3,5% pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi na złożony bezdech senny (CompSA)1

Do 45% pacjentów przyjmujących opioidy z powodu przewlekłego bólu cierpi na centralny bezdech senny lub złożony bezdech senny.2

Od 5 do 12% pacjentów z udarem niedokrwiennym i krwotocznym oraz przejściowym incydentem niedokrwiennym cierpi głównie na bezdechy centralne.3

Metody leczenia centralnego bezdechu sennego

Terapia ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych lub automatycznym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP/APAP) jest często stosowana jako leczenie pierwszego wyboru, ale jak wynika z dotychczasowych badań, CPAP/APAP nie zawsze pozwala na skuteczną kontrolę bezdechów lub poprawę objawów. W rezultacie niektórzy pacjenci leczeni za pomocą CPAP/APAP pozostają symptomatyczni. Zwiększa to ryzyko niestosowania się do zaleceń i prawdopodobieństwo, że będą oni wymagać szeregu interwencji wymagających znacznych nakładów.

ASV (Adaptacyjna serwowentylacja)* jest odpowiednim wyborem do leczenia pacjentów z bardziej złożonymi objawami, jako terapia pierwszego rzutu lub po niepowodzeniu prób z innymi metodami leczenia dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (PAP).

ASV sprawdzone rozwiązanie dla CSA

ASV to terapia PAP, która zapewnia automatycznie dostosowywane wsparcie ciśnieniowe z automatycznym wydechowym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych. ASV pomaga w leczeniu zarówno obturacyjnych, jak i centralnych zaburzeń oddychania i utrzymuje odpowiednią wentylację w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby pacjentów.

asv-sprawdzone-rozwiązanie-dla-CSA-ResMed

W porównaniu z innymi formami terapii PAP, ASV oferuje znaczące korzyści w leczeniu centralnych zaburzeń oddychania w czasie snu.* Zostało to wykazane w wielu badaniach klinicznych u różnych grup pacjentów.

Referencje:

* Terapia ASV jest przeciwwskazana u pacjentów z przewlekłą, objawową niewydolnością serca (NYHA 2-4) ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ≤ 45%) i umiarkowanym lub ciężkim dominującym centralnym bezdechem sennym.

  1. Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009. 
  2. Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.
  3. Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.