Technologie cyfrowe w terapii bezdechu sennego | ResMed Polska

Technologie cyfrowe w terapii bezdechu sennego

Potęga technologii. Wartość doświadczenia. ResMed był jedną z pierwszych firm, które wprowadziły łączność komórkową do urządzeń CPAP. Obecnie jesteśmy światowym liderem w codziennym zdalnym monitorowaniu pacjentów1, z ponad 16 milionami urządzeń podłączonych do chmury w naszej sieci.

*Liczba ta rośnie każdego dnia.

Kompleksowe rozwiązania w opiece

Innowacyjne aparaty CPAP firmy ResMed są częścią cyfrowego ekosystemu zaprojektowanego, aby pomóc w ustalaniu priorytetów interwencji i wprowadzaniu ulepszeń w opiece nad pacjentem.2

Urządzenia Air10

Urządzenia do terapii PAP ze zintegrowanym nawilżaczem, łącznością bezprzewodową, zaawansowanym wykrywaniem zdarzeń, aktualizacjami bezprzewodowymi i ulepszonymi funkcjami wsparcia.

Dowiedz się więcej
Nawilżanie

Aparaty do terapii ResMed oferują regulowane poziomy wilgotności, aby zapewnić nawilżenie powietrza i zwiększyć komfort terapii.

Dowiedz się więcej
Maski ResMed

Trzy kategorie masek dostosowane do stylu życia pozwalają pacjentom dokonać wyboru, który będzie odpowiadał ich potrzebom i preferencjom.

Dowiedz się więcej
Zaangażowanie pacjenta

Aplikacja myAir ResMed umożliwia pacjentom śledzenie danych dotyczących przebiegu terapii w nocy, otrzymywanie spersonalizowanych porad oraz dostęp do wskazówek dotyczących konfiguracji i rozwiązywania problemów.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie danymi terapii

AirView to bezpieczny**, oparty na chmurze system zarządzania i monitorowania terapii, który ułatwia zdalną opiekę.

Dowiedz się więcej
Urządzenia Air10

Urządzenia do terapii PAP ze zintegrowanym nawilżaczem, łącznością bezprzewodową, zaawansowanym wykrywaniem zdarzeń, aktualizacjami bezprzewodowymi i ulepszonymi funkcjami wsparcia.

Dowiedz się więcej
Nawilżanie

Aparaty do terapii ResMed oferują regulowane poziomy wilgotności, aby zapewnić nawilżenie powietrza i zwiększyć komfort terapii.

Dowiedz się więcej
Maski ResMed

Trzy kategorie masek dostosowane do stylu życia pozwalają pacjentom dokonać wyboru, który będzie odpowiadał ich potrzebom i preferencjom.

Dowiedz się więcej
Zaangażowanie pacjenta

Aplikacja myAir ResMed umożliwia pacjentom śledzenie danych dotyczących przebiegu terapii w nocy, otrzymywanie spersonalizowanych porad oraz dostęp do wskazówek dotyczących konfiguracji i rozwiązywania problemów.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie danymi terapii

AirView to bezpieczny**, oparty na chmurze system zarządzania i monitorowania terapii, który ułatwia zdalną opiekę.

Dowiedz się więcej

Komunikacja, która służy Tobie i Twoim pacjentom

Zdalna kontrola pozwala zmodernizować opiekę medyczną dzięki zastosowaniu przyjaznych dla użytkownika urządzeń i inteligentnego oprogramowania wspomagającego. Zapewnia szczegółowe zrozumienie przebiegu terapii PAP pacjentów oraz pomaga zwiększyć wydajność i usprawnić proces opieki.2

Czy cyfrowe rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia mogą zwiększyć skuteczność monitorowania pacjentów z bezdechem sennym?

Rozwiązania Connected Health mogą potencjalnie zwiększyć skuteczność na wiele sposobów:

Przy zastosowaniu telemonitoringu do monitorowania większości (70%) pacjentów kliniki, świadczeniodawcy mogą podnieść o 25% zdolność leczenia nowych pacjentów.3

Funkcja Action Groups w AirView pozwala na grupowanie pacjentów na podstawie zdefiniowanych kryteriów i pomaga zidentyfikować tych, którzy zmagają się z terapią. Funkcje te pomagają skupić uwagę tam, gdzie jest potrzebna.

Zdalne rozwiązywanie problemów może obniżyć koszty obsługi i wysyłki4 przesyłanych urządzeń. Jest to wygodniejsze dla pacjentów i ogranicza ryzyko przerwania terapii.4

Kliniki i dostawcy poświęcają znaczną ilość czasu na szkolenie i wyjaśnianie, jak działa leczenie CPAP oraz pokazywanie pacjentom, jak używać i regulować maskę oraz niektóre parametry urządzenia. Narzędzia szkoleniowe w aplikacji, dostępne w momencie, gdy pacjent potrzebuje pomocy, pozwalają zredukować ten czas.

Zintegrowane rozwiązania pozwalają generować raporty użytkowania na podstawie danych terapii zbieranych automatycznie z urządzeń pacjentów. Ułatwia to monitorowanie terapii pacjentów.

Telemonitoring umożliwia lekarzom ciągłe monitorowanie terapii pacjentów. Dzięki temu liczba osobistych wizyt kontrolnych zmniejsza się. Jedno z badań wykazało, że liczba wizyt lekarskich pacjentów objętych telemonitoringiem CPAP wynosiła 2.3 wizyty w ciągu roku w porównaniu do 4.5 wizyt w przypadku osób korzystających z tradycyjnych rozwiązań, częstotliwość wizyt, kóre się nie odbyły spadła do zera.5

Zalety płynące z zastosowania rozwiązań zintegrowanych

AirView-dane-zarządzanie-integracja-interoperacyjność-ResMed

Jako dostawca usług opieki zdrowotnej prawdopodobnie odczuwasz brak możliwości współdziałania między różnymi systemami i rozwiązaniami informatycznymi, z których korzystasz. Może to skutkować trudnościami w utrzymaniu synchronizacji informacji, powielaniem czynności i niespójnością danych. Nasze rozwiązania z zakresu integracji mogą rozwiązać to wyzwanie. Każde z naszych cyfrowych rozwiązań i usług medycznych zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kompatybilności, elastyczności, efektywnych przepływów pracy i bardziej opłacalnej opiece zdrowotnej.

W świecie łączności zmieniamy wszystko na lepsze

Stosowanie się do zaleceń terapii CPAP przez pacjentów monitorowanych za pomocą AirView i samodzielnie monitorujących terapię za pomocą myAir w ciągu pierwszych 90 dni6

Oszczędność czasu podczas wizyt kontrolnych oznacza dodatkowy czas na realizację innych priorytetów7

Potęga danych w praktyce

Podczas gdy pracujesz nad poprawą jakości życia swoich pacjentów, badania kliniczne pomagają tworzyć lepsze jutro. Seria urządzeń, aplikacji, programów do monitorowania pacjentów i narzędzi diagnostycznych Air Solutions firmy ResMed w bezpieczny sposób gromadzi dane, które są wykorzystywane w badaniach nad rozwojem produktów i udoskonalaniem usług. Umożliwi to firmie ResMed opracowanie nowych funkcji i innowacji, które pomogą zapewnić lepszą opiekę pacjentom cierpiącym na bezdech senny w przyszłości.

Etyczna opieka oparta na analizie danych

Analiza danych stanowi siłę napędową innowacji produktów firmy ResMed. Wybierając ResMed, współpracujesz z firmą, której priorytetem jest opracowywanie rozwiązań poprawiających jakość życia za pomocą etycznych środków. Stosujemy rzetelne i przejrzyste podejście do gromadzenia i przechowywania danych wrażliwych. Nasze procesy są wspierane przez niezależnie audytowane certyfikaty i zgodność z prawnie wymaganymi przepisami, takimi jak MDR i RODO.

Wszelkie informacje dotyczące ostrzeżeń i zaleceń, które należy wziąć pod uwagę przed i w trakcie korzystania z produktu, znajdują się w instrukcji obsługi.

Referencje:

* Stan na 13 kwietnia 2022 r.

** AirView został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny i zgodny z (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i krajowymi przepisami dotyczącymi prywatności. Wykorzystuje technologie szyfrowania danych w celu zabezpieczenia danych pacjentów. ResMed uzyskał podwójny certyfikat HDS/ISO 27001 dla AirView, aby zademonstrować nasze zaangażowanie w bezpieczne przetwarzanie danych i hosting oraz zapewnić, że nasze zespoły i systemy działają zgodnie z najwyższymi standardami, co zostało zweryfikowane przez niezależnych audytorów.

  1. Berg Insight AB. mHealth and Home Monitoring – 8th Edition. Gothenburg, Sweden. M2M Research Series; 2017.
  2. ResMed Air11 External Clinical Study of 95 clinicians, conducted in August-September 2021 – data on file; ID A5079159.
  3. Price Waterhouse Coopers. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
  4. Price Waterhouse Coopers. Telemonitoring Solutions for a Homecare Provider in Obstructive Sleep Apnea (OSA), 2015, Obj ID C250425.
  5. “An evaluation of the benefits of a telemedicine service for CPAP follow up” Fillingham R C, Clinical Measurement Department, Royal Derby Hospital, 2014.
  6. Malhotra A, et al. Patient engagement using new technology to improve adherence to positive airway pressure therapy: A retrospective analysis. Chest 2018; 153(4):843-850.
  7. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A ResMed sponsored study of how myAir users behave better. 2016.
  8. ResMed Air11 External Clinical Study of 95 clinicians, conducted in August-September 2021 – data on file; ID A5079159.