Badania kliniczne terapii HFT w POChP | ResMed Polska

Badania kliniczne dotyczące HFT w COPD

Poznaj główne wyniki najnowszych badań klinicznych dotyczących mechanizmów działania domowej terapii wysokoprzepływowej i wyników klinicznych u pacjentów z POChP

Badanie HiFAE

HiFAE (home high-flow therapy with oxygen to reduce acute exacerbations of COPD) to kontrolowane badanie randomizowane mające na celu ocenę skuteczności domowej terapii wysokoprzepływowej z tlenem w porównaniu ze standardową tlenoterapią u pacjentów z POChP. Badanie jest prowadzone w 18 ośrodkach we Francji (N=406). Pierwszorzędowym punktem końcowym jest czas do pierwszego przyjęcia do szpitala z powodu zaostrzenia POChP lub do zgonu.

Jakie są korzyści kliniczne domowej terapii wysokoprzepływowej?

Na tej stronie termin „HFT” odnosi się wyłącznie do terapii wysokoprzepływowej z kaniulą nosową.

Korzyści kliniczne wynikające z domowej terapii wysokoprzepływowej (HFT) są następujące

Poprawa kontroli wydzieliny1

Komfort pacjenta (poprzez dostarczanie pacjentowi ogrzanego i nawilżonego powietrza)

Zmniejszona duszność podczas wysiłku fizycznego o wysokiej intensywności 2-4

Poprawa parametrów oddychania oraz zmniejszenie pracy oddechowej (WOB). 5

U pacjentów z POChP z hipoksemiczną niewydolnością oddechową terapia wysokoprzepływowa (HFT) znacząco:6,7

Zmniejszyła liczbę ostrych zaostrzeń POChP (AECOPD),

Zmniejszyła liczbę hospitalizacji i objawów - wydłużając czas do pierwszego zaostrzenia

Poprawiła jakość życia (QoL).

Terapia HFT jest prosta i przyjazna w stosowaniu, zapewnia korzyści zarówno kliniczne, jak i te związane z efektami leczenia pacjentów z POChP w warunkach domowych. HFT jest obecnie stosowany w warunkach ostrego leczenia szpitalnego u dorosłych i pojawia się jako opcja do długoterminowego stosowania w domu u pacjentów z POChP. 6,7

Mechanizmy działania i korzyści kliniczne

HFT działa poprzez wiele mechanizmów, w tym klirens śluzowo-rzęskowy i kontrolę wydzieliny oraz poprawę mechaniki oddychania, co zmniejsza WOB i poprawia komfort pacjenta.1,5,11,12,13

mechanizm-działanie-terapia-wysokoprzepływowa-korzyści-kliniczne 

Rezultaty i korzyści dla pacjentów

Uzupełniająca terapia HFT w warunkach domowych może zmniejszyć liczbę zaostrzeń i hospitalizacji u pacjentów z POChP,6,7 oraz poprawić objawy, takie jak zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych1, kaszel1 i duszność podczas wysiłku fizycznego o wysokiej intensywności,2-4 przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie jakości życia pacjentów w porównaniu ze standardową opieką.6,7

przewidywany wskaźnik hospitalizacji na pacjenta rocznie według użycia HFT 

Komfort pacjenta i jakość życia

Lumis-HFT-leczenie-wysokoprzepływowe-ResMed-jakość-życia

Pacjenci z POChP leczeni długoterminowo HFT w warunkach domowych wykazali utrzymanie lub poprawę wyników QoL w porównaniu z osobami otrzymującymi standardową opiekę, w tym wyłącznie LTOT.6,7 Terapia HFT jest dobrze tolerowana7, wspiera komfort pacjenta poprzez poprawę klirensu śluzowo-rzęskowego, poprawę kontroli wydzieliny1, oraz zmniejszenie duszności podczas wysiłku fizycznego o wysokiej intensywności.2-4

Zapisz się do naszego newslettera klinicznego

Co kwartał dostarczamy starannie dobrane aktualizacje kliniczne dotyczące POChP, terapii wysokoprzepływowej, wentylacji nieinwazyjnej, zdalnego monitorowania i nie tylko. Możesz również śledzić naszą dedykowaną stronę Clinical Respiratory News na LinkedIn i Twitterze.

Odpowiedz na powyższe pytanie

Odpowiedz na powyższe pytanie

Klikając „Prześlij”, będziesz otrzymywać od nas okresowe wiadomości e-mail. Wyrażasz również zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez ResMed w tym celu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ResMed można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Ta treść jest przeznaczona wyłącznie dla specjalistów opieki zdrowotnej.

Referencje:

 1. Hasani A, et al. Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis 2008;5:81-86.
 2. Cirio S, Piran M, Vitacca M, Piaggi G, Ceriana P, Prazzoli M, et al. Effects of heated and humidified high flow gases during high-intensity constant-load exercise on severe COPD patients with ventilatory limitation. Respiratory Medicine 2016;118:128–32.
 3. Neunhäuserer D, Steidle-Kloc E, Weiss G, Kaiser B, Niederseer D, Hartl S, et al. Supplemental Oxygen During High-Intensity Exercise Training in Nonhypoxemic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2016;129(11):1185–93.
 1. Chatila W, Nugent T, Vance G, Gaughan J, Criner GJ. The Effects of High-Flow vs Low-Flow Oxygen on Exercise in Advanced Obstructive Airways Disease. Chest 2004;126(4):1108–15.
 2. Fraser JF, et al. Nasal high flow oxygen therapy in patients with COPD reduces respiratory rate and tissue carbon dioxide while increasing tidal and end-expiratory lung volumes: a randomised crossover trial. Thorax 2016;71:759-761.
 3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
 4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.
 5. Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T, et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Stable Hypercapnic COPD Patients: A Multicenter, Randomized Crossover Trial. Annals of the American Thoracic Society. 2017.
 6. Elshof J, Duiverman ML. Clinical Evidence of Nasal High-Flow Therapy in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Respiration 2020;99:140-153.
 7. Nishimura M. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Respir Care 2016;61:529-541.
 8. Vogelsinger H, et al. Efficacy and safety of nasal high-flow oxygen in COPD patients. BMC Pulm Med 2017;17:143.
 9. Biselli P, Fricke K, Grote L, Braun AT, Kirkness J, Smith P, et al. Reductions in dead space ventilation with Nasal High Flow depend on physiologic dead space volume – Metabolic hood measurements during sleep in patients with COPD and controls. European Respiratory Journal. 2018.
 10. McKinstry S, Pilcher J, Bardsley G, Berry J, Van de Hei S, Braithwaite I, et al. Nasal high flow therapy and PtCO2 in stable COPD: A randomized controlled cross-over trial. Respirology. 2017.