HiFAE | ResMed Polska

Badanie HiFAE

terapia-wyskoprzplywowa-lumis-hft-pochp

W niewielkich badaniach z udziałem pacjentów z POChP wykazano, że domowa terapia wysokoprzepływowa (HFT) zmniejsza liczbę zaostrzeń i hospitalizacji.1,2  HiFAE przyniesie nowy poziom dowodów dotyczących korzyści płynących z domowej terapii wysokoprzepływowej w dużej kohorcie pacjentów z ciężką postacią POChP.

Cele badania

Głównym celem jest ocena skuteczności domowego HFT z dodatkiem tlenu w zmniejszaniu ciężkich zaostrzeń w porównaniu ze standardową długoterminową tlenoterapią (LTOT) u pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkiego zaostrzenia POChP. Badanie oceni również korzyści płynące z domowego HFT z dodatkiem tlenu w zakresie jakości życia, czynności układu oddechowego, wydolności wysiłkowej, a także efektywności kosztowej, przestrzegania zaleceń i nie tylko.

Populacja pacjentów

Główne kryteria włączenia*:

• Pacjenci z POChP hospitalizowani z powodu ciężkiego zaostrzenia POChP
• Pacjenci ze wskazaniem do LTOT

Kryteria wyłączenia*:

• Leczenie nieinwazyjną wentylacją lub ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych
• BMI >35 kg/m2
• Ostry COVID-19

Szczegóły badania

Rodzaj badania

Prospektywne, wieloośrodkowe, otwarte, równoległe, randomizowane, kontrolowane badanie

Główni badacze

Dr Maxime Patout (La Pitié Salpetrière Hospital) i Prof. Antoine Cuvelier (University Hospital Rouen)

Sponsor

Szpital Uniwersytecki w Rouen – Szpitalny Program Badań Klinicznych francuskiego Ministerstwa Solidarności i Zdrowia**.

Projekt badania

406 pacjentów przydzielono losowo do dwóch grup:
Grupa badana: Domowa terapia HFT + LTOT
Grupa kontrolna: Wyłącznie LTOT

Rekrutacja do badania będzie trwała 36 miesięcy, z 12-miesięcznym okresem obserwacji, co daje łączny czas trwania badania wynoszący 48 miesięcy.

Punkty końcowe badania

Pierwszorzędowy punkt końcowy: Czas do pierwszej hospitalizacji z powodu AECOPD lub zgonu

Drugorzędowe punkty końcowe:

 • Następujące punkty końcowe zostaną ocenione po 1 roku:
  • Zmiana w ocenie jakości życia związanej ze zdrowiem w porównaniu do wartości wyjściowej
  • Parametry wymiany gazowej w porównaniu do wartości wyjściowych (PaO2, PaCO2)
  • Zmiana FEV1 (spirometria) w porównaniu do wartości wyjściowej
  • Zmiana w dystansie pokonanym podczas 6-minutowego testu marszu w porównaniu do wartości wyjściowej
 • Przebieg kliniczny choroby: przeżycie bez hospitalizacji z jakiejkolwiek przyczyny po 1 roku, przeżycie całkowite, częstość zaostrzeń.
 • Efektywność kosztowa: koszty całkowite, koszt-użyteczność
 • Przestrzeganie i tolerancja HFT w warunkach domowych
 • Poprawa przewlekłej hipoksemii podczas obserwacji

18 centres

Aktualności kliniczne

Czy odwiedziłeś naszą nową stronę z wiadomościami klinicznymi?
Nie przegap najnowszych artykułów i wiadomości dotyczących badań układu oddechowego.

Zapisz się do naszego newslettera klinicznego

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje kliniczne dotyczące POChP, terapii wysokoprzepływowej, wentylacji nieinwazyjnej, zdalnego monitorowania i nie tylko. Możesz również odwiedzić naszą stronę z aktualnościami klinicznymi, aby zapoznać się z najnowszymi badaniami w tych obszarach.

Ta treść jest przeznaczona wyłącznie dla specjalistów opieki zdrowotnej

* Więcej informacji: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05196698

** Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) du Ministère des solidarités et de la santé. Please see https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-desante-et-medico-social/innovation-et-recherche/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc for further information

 1. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205. DOI : 10.2147/COPD.S159666
 2. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533. DOI : 10.1016/j.rmed.2009.12.016