COVID-19 | ResMed Polska

COVID-19 najczęściej zadawane pytania

Last updated: October 04, 2023

Szukasz informacji ResMed na temat COVID-19? Odwiedź stronę z regularnie aktualizowanymi często zadawanymi pytaniami. Jeśli potrzebujesz więcej odpowiedzi, możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta i przesłać swoje pytania.

FAQ - Odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczące koronawirusa

ResMed produkuje szeroką gamę respiratorów; są one wskazane do użytku domowego i szpitalnego i odznaczają się elastycznością w zakresie stosowania w różnych przypadkach klinicznych w celu wspierania pacjentów z zaburzeniami i niewydolnością oddechową. Nasze respiratory mogą zapewniać wentylację inwazyjną lub nieinwazyjną:

  • Wentylacja nieinwazyjna (NIV) to forma wentylacji mechanicznej, w której powietrze jest dostarczane pacjentowi przez maskę lub ustnik.
  • Wentylacja inwazyjna jest stosowana, gdy nie można osiągnąć wystarczającej wentylacji za pomocą metod nieinwazyjnych; powietrze jest dostarczane przez rurkę wprowadzoną do tchawicy poprzez intubację lub tracheotomię.

Jeśli zostałeś przebadany i zdiagnozowano u Ciebie koronawirusa, musisz postępować zgodnie z zaleceniami zespołu medycznego, który postawił diagnozę. W ResMed sprzedajemy nasze urządzenia do wentylacji za pośrednictwem systemu opieki zdrowotnej w każdym kraju tylko wtedy, gdy istnieje recepta od lekarza. Terapia wymagana do leczenia najcięższych przypadków koronawirusa jest bardzo złożona i wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej oraz klinicznie przeszkolonego personelu. Lekarz specjalista posiada wiedzę, aby zdecydować, jaki rodzaj terapii jest wymagany dla każdego pacjenta.

Jeśli zostałeś przebadany i zdiagnozowano u Ciebie koronawirusa, musisz postępować zgodnie z zaleceniami zespołu medycznego, który postawił diagnozę. W ResMed sprzedajemy nasze urządzenia do wentylacji za pośrednictwem systemu opieki zdrowotnej w każdym kraju tylko wtedy, gdy istnieje recepta od lekarza. Terapia wymagana do leczenia najcięższych przypadków koronawirusa jest bardzo złożona i wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej oraz klinicznie przeszkolonego personelu. Lekarz specjalista posiada wiedzę, aby zdecydować, jaki rodzaj terapii jest wymagany dla każdego pacjenta.

Głównym celem ResMed jest przekazanie jak największej liczby ratujących życie urządzeń oddechowych w ręce bohaterów pierwszej linii – personelu medycznego leczącego pacjentów na całym świecie dotkniętych pandemią COVID-19.

Od początku kryzysu COVID-19 branża stoi w obliczu bezprecedensowego globalnego zapotrzebowania na respiratory i inne urządzenia oddechowe. Ściśle współpracujemy ze szpitalami, lekarzami i urzędnikami państwowymi na całym świecie, aby zrozumieć ich specyficzne potrzeby i zobowiązaliśmy się do potrojenia naszej globalnej produkcji respiratorów i urządzeń dwupoziomowych, aby zmaksymalizować liczbę pacjentów, którzy otrzymają potrzebną im pomoc.

ResMed szczerze docenia zainteresowanie i pomysły oferowane przez inne firmy, agencje rządowe, systemy opieki zdrowotnej, klinicystów oraz naukowców akademickich i zajmujących się bezpieczeństwem. Istnieją doniesienia, że aparaty CPAP mogą zostać zmodyfikowane, aby służyć jako respiratory. Chociaż technicznie możliwe jest przekształcenie CPAP w urządzenia dwupoziomowe, przetestowanie i zatwierdzenie modyfikacji zajęłoby cenny czas i zasoby, aby upewnić się, że dostarczamy bezpieczne i skuteczne urządzenia, które spełniają wymogi prawne podczas pandemii COVID-19. Ponadto szpitale, systemy opieki zdrowotnej i rządy, które współpracują bezpośrednio z ResMed w celu ustalenia priorytetów ich potrzeb, nie wymagają zmodyfikowanych, jednofunkcyjnych urządzeń CPAP, które są powszechnie stosowane w domu do leczenia bezdechu sennego. Z tych powodów nadaliśmy priorytet produkcji urządzeń, które zaspokajają bezpośrednie potrzeby szpitali i lekarzy.

Zamiast modyfikować urządzenia CPAP, które są potrzebne i używane przez pacjentów z bezdechem sennym, zmodyfikowaliśmy nasz proces produkcyjny, zmieniając zespoły i narzędzia, aby zmaksymalizować produkcję i dostawę urządzeń, których świadczeniodawcy mówią nam, że potrzebują najbardziej – respiratorów i aparatów dwupoziomowych. Możemy już budować je na dużą skalę bez dalszych badań i testów oraz bez narażania bezpieczeństwa i życia pacjentów.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny sposób, w jaki te miliony domowych urządzeń CPAP mogą być wykorzystywane do ratowania życia. Powinny one być używane zgodnie z zaleceniami osób, które polegają na nich w leczeniu bezdechu sennego. Jeśli masz takie urządzenie, zachęcam do korzystania z niego.

Pacjenci potrzebujący bardziej złożonego wsparcia oddechowego potrzebują zupełnie innego urządzenia. Firma ResMed już zwiększyła produkcję takich urządzeń i wraz z innymi firmami z branży nie przestaniemy, dopóki nie będzie respiratora lub urządzenia dwupoziomowego dla każdego pacjenta na całym świecie, który go potrzebuje.

Koronawirus nie zmienia diagnozy bezdechu sennego ani leczenia (takiego jak terapia CPAP) i można nadal korzystać z aparatu CPAP. Jeśli zdiagnozowano u Ciebie koronawirusa, musisz postępować zgodnie z zaleceniami medycznymi otrzymanymi od lekarza.

Aparat CPAP jest przeznaczony do leczenia zespołu bezdechu sennego. Niektóre z najgorszych przypadków koronawirusa mogą prowadzić do niewydolności oddechowej i wymagają innych, specjalnych urządzeń wentylacyjnych, które są przeznaczone do stosowania w przypadku niewydolności oddechowej.

ResMed jest producentem urządzeń medycznych. Aby uzyskać porady dotyczące koronawirusa i leczenia CPAP, należy skontaktować się z lekarzem.

ResMed jest producentem urządzeń medycznych. W celu uzyskania porady dotyczącej koronawirusa i stosowania tlenu podczas terapii CPAP należy skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Zalecenia dotyczące procesów dezynfekcji naszych urządzeń terapeutycznych zostały przekazane pracownikom medycznym.

Aparat CPAP jest przeznaczony do leczenia zespołu bezdechu sennego i nie zapobiega zakażeniu Covid-19. Aby uzyskać więcej informacji na temat Covid-19 i zapobiegania zakażeniu, należy skontaktować się z krajowym organem opieki zdrowotnej lub lekarzem.

Aparat CPAP jest przeznaczony do leczenia zespołu bezdechu sennego. Aparat CPAP pomaga zapobiegać bezdechowi sennemu, a korzystanie z niego nie zwiększa ryzyka zarażenia się Covid-19. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać od lekarza.

Aparat CPAP został przepisany wyłącznie do użytku osobistego. Aparat CPAP to terapia zespołu bezdechu sennego. Niektóre z najcięższych przypadków koronawirusa mogą prowadzić do niewydolności oddechowej i wymagają innych, specjalnych urządzeń wentylacyjnych, które są przeznaczone do stosowania w przypadku niewydolności oddechowej.

Jeśli jesteś leczony z powodu COVID-19, powinieneś podzielić się z lekarzem lub zespołem klinicznym swoimi wcześniejszymi schorzeniami oraz tym, jakich urządzeń już używasz i postępować zgodnie z ich radami. Zgodnie z opisem Światowej Organizacji Zdrowia, kluczowym ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 jest przenoszenie wirusa z osoby na osobę w bliskim kontakcie. Najważniejszą radą w kontrolowaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 jest mycie rąk, dobra higiena i dystans społeczny. Utrzymywanie urządzenia ResMed w czystości zgodnie z instrukcją obsługi jest zawsze dobrą praktyką w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia innych osób przez zanieczyszczone powierzchnie

Procesy dezynfekcji zostały przekazane personelowi medycznemu.

Jeśli chcesz wyczyścić aparat CPAP, instrukcja obsługi urządzenia wyjaśnia, jak czyścić go co tydzień. Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia maski i przewodów można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia oraz w poniższych krokach:

  1. Umyć obwód powietrza w ciepłej wodzie przy użyciu łagodnego środka myjącego i gorącej wody. Nie myć w zmywarce ani pralce.
  2. Dokładnie wypłukać obwód powietrza i pozostawić do wyschnięcia z dala od bezpośredniego światła słonecznego i/lub ciepła.
  3. Wytrzeć zewnętrzną część urządzenia suchą ściereczką.

Uwaga: Czyszczenie urządzenia lub maski w sposób zalecany w instrukcji obsługi produktu nie gwarantuje odkażenia lub dezynfekcji. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z personelem medycznym.

Zalecenia dotyczące procesów dezynfekcji naszych urządzeń terapeutycznych zostały przekazane personelowi medycznemu.

Jeśli chcesz wyczyścić urządzenie CPAP, instrukcja obsługi urządzenia wyjaśnia, jak czyścić je co tydzień. Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia maski można znaleźć w instrukcji obsługi oraz w następujących krokach:

  1. Umyć obwód powietrza w ciepłej wodzie z użyciem łagodnego środka myjącego. Nie myć w zmywarce ani pralce.
  2. Dokładnie przepłukać obwód powietrza i pozostawić do wyschnięcia z dala od bezpośredniego światła słonecznego i/lub ciepła.
  3. Wytrzeć zewnętrzną część urządzenia suchą szmatką.

Należy pamiętać, że czyszczenie urządzenia lub maski w sposób zalecany w instrukcji obsługi nie gwarantuje odkażenia lub dezynfekcji. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze specjalistą opieki medycznej.