Analiza big data wskaźnika bezdechów centralnych podczas terapii CPAP | Badania w zakresie zaburzeń oddychania w czasie snu | ResMed Polska

Centralny bezdech senny podczas terapii CPAP: pierwsze wnioski z analizy dużych zbiorów danych

Big data to innowacyjny i obiecujący sposób na zbadanie kwestii istotnych z klinicznego punktu widzenia, zidentyfikowanie wzorców i cech choroby oraz stawianie nowych hipotez w opiece zdrowotnej. Obecnie dostępna jest ogromna ilość danych – i rośnie ona wykładniczo – z wielu źródeł, w tym z urządzeń medycznych monitorowanych za pomocą telemonitoringu, które są podłączone do baz danych i dostarczają informacji na temat działania urządzenia i stanu pacjenta.

Analiza takich danych może dostarczyć nowych spostrzeżeń i wspierać nowe koncepcje zarządzania opieką zdrowotną.

W oparciu o analizę najnowszej generacji, rzeczywiste, zanonimizowane dane zostały wykorzystane do określenia występowania centralnego bezdechu sennego (CSA) podczas terapii ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) u pacjentów objętych telemonitoringiem w Stanach Zjednoczonych. Analiza była w stanie zidentyfikować 3 kategorie CSA podczas terapii CPAP, które negatywnie wpływały na przestrzeganie terapii CPAP i zwiększały ryzyko jej przerwania.1

 

Druga analiza przeprowadzona na tej samej bazie danych wykazała, że zamiana terapii CPAP na ASV* u pacjentów z przetrwałym lub nawracającym CSA może poprawić przestrzeganie zaleceń, a tym samym potencjalnie poprawić wyniki leczenia.2

Badanie-dużych-zbiorów-danych-ResMed-705x470

Zidentyfikowano trzy kategorie centralnego bezdechu sennego występujące podczas terapii CPAP: pojawiający się, przejściowy i przetrwały CSA

big-data-CSA-Trajektorie-US-Kryteria-ResMed

W opracowaniu „Cechy CSA podczas terapii CPAP” przeanalizowano zanonimizowane dane 133 000 pacjentów telemonitorowanych leczonych z powodu zaburzeń oddychania podczas snu (SDB) za pomocą urządzeń PAP ResMed w USA w 2015 r.1 Uzyskano nowe informacje na temat występowania CSA podczas terapii CPAP przy użyciu powtarzanych pomiarów opartych na rzeczywistych danych telemonitorowania, a nie pojedynczych „punktów pomiarowych” CSA.1

big-data-CSA-Trajektorie-Częstość-występowania-US-ResMed

CSA wystąpiło u 3,5% pacjentów; zidentyfikowano 3 kategorie CSA związanego z leczeniem1: pojawiający się (20%), przejściowy (55%) i przetrwały (25%) CSA.

Każda z tych kategorii wiąże się ze zmniejszonym stopniem przestrzegania zaleceń i zwiększonym ryzykiem przerwania terapii1

 • Obecność CSA wiązała się ze zmniejszoną liczbą godzin stosowania CPAP i zwiększonym prawdopodobieństwem przerwania leczenia w porównaniu z OSA. Prawdopodobieństwo kontynuowania terapii CPAP w 300 dniu wynosiło 83% w przypadku OSA oraz odpowiednio 79%, 76% i 72% w przypadku przejściowego, trwałego i nagłego CSA.
 • Współczynniki ryzyka zakończenia terapii dla 3 grup CSA wynosiły odpowiednio 1,3, 1,5 i 1,7.
 • Wyniki te były zgodne z definicją przetrwałego CSA (AHI ≥15/h lub Central Apnoea Index (CAI) ≥5/h) przyjętą przez European Respiratory Society lub definicją przyjętą w US.

Zamiana CPAP na ASV u pacjentów z nagłym lub przetrwałym CSA może poprawić przestrzeganie zaleceń2

big-data-ASV-switch-usage-hours-ResMed

Analiza wtórna wykazała, że przestrzeganie zaleceń u pacjentów z nagłym lub prztrwałym CSA, którzy zostali przestawieni z CPAP na ASV, poprawiło się natychmiast po dokonaniu zmiany. W dwóch podgrupach pacjentów, którzy zostali przestawieni z CPAP na ASV ze stałym (n = 127, p < 0,05) lub zmiennym (n = 82, p < 0,01) EPAP, odnotowano poprawę przestrzegania zaleceń o +22%.2

big-data-ASV-switch-AHI-ResMed

Średni wskaźnik AHI przed zamianą CPAP na ASV wśród pacjentów z pojawiającym się lub utrzymującym się CSA wynosił 17,34/godzinę w porównaniu z 4,1/godzinę po zmianie.

Dane sugerują, że jeśli CSA utrzymuje się po 2 tygodniach, pacjent spełnia kryteria pojawienia się lub utrzymywania się CSA i może odnieść korzyści z przestawienia na ASV*.

Badaniem kierował zewnętrzny międzynarodowy komitet ekspertów ds. snu i układu oddechowego: Jean-Louis Pépin (Francja), Holger Woehrle (Niemcy), Atul Malhotra (USA) i Peter Cistulli (Australia).

 

Badanie big data - filmy wideo ekspertów

Obejrzyj wypowiedzi ekspertów na temat badania dużych zbiorów danych

 

Analiza dużych zbiorów danych: główne wnioski

Holger Woerhle, MD, wyjaśnia główne wnioski z analizy dużych zbiorów danych dotyczących CSA podczas terapii CPAP.

 

Cechy pojawiającego się CSA podczas terapii CPAP

Profesor Jean-Louis Pépin wyjaśnia wyniki analizy big data ” Cechy pojawiającego się centralnego bezdechu sennego podczas terapii CPAP”.

 

Big data: kolejna perspektywa w leczeniu zaburzeń oddychania i snu?

Ramon Farré, PhD, dzieli się perspektywami dotyczącymi big data: definicją, nowymi koncepcjami i narzędziami analitycznymi, ochroną prywatności pacjentów, perspektywą regulacyjną i zagrożeniami.

Implikacje dla praktyki klinicznej

Identyfikacja rezydualnego CSA dzięki ResScan™

Dane statystyczne ResScan™ dostarczają wskaźników AHI, AI, CAI, Hypopnea Index (HI) i Oxygen Desaturation Index (ODI) (jeśli są używane z pulsoksymetrem), co pozwala na identyfikację rezydualnego CSA i oddechu Cheyne’a-Stokesa (CSR) podczas terapii CPAP.

 • Zaloguj się do ResScan
 • Przejdź do karty pacjenta
 • Przejdź do „Ustawienia”
 • Sprawdź, czy pacjent korzysta z terapii CPAP/APAP, sprawdzając tryb terapii.
 1. Przejdź do „Statystyki”
 2. Wybierz ostatnie 2 tygodnie
 3. Sprawdź AHI i AI, aby sprawdzić, czy: AHI ≥ 15/h, AI > 5/h lub CAI > 5/h

Wykrywanie rezydualnego CSA dzięki AirView™

Pulpit nawigacyjny AirView z kodowaniem kolorami umożliwia łatwą identyfikację przypadków o niskim czasie użytkowania i rezydualnego wskaźniku AHI.

Umożliwia podgląd czasu użytkowania, AHI i przecieków z ostatnich 10 dni. Przewodnik po ikonach AirView jest dostępny tutaj

big-data-AirView-wireless-patients-ResMed

1. Zaloguj się do AirView

2. Przejdź do zakładki Pacjenci, a następnie wybierz monitorowana bezprzewodowo, aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego.

3. Przejrzyj pacjentów korzystających z terapii CPAP/APAP.

4. Sprawdź pacjentów z tymi ikonami

5. Kliknij kwadrat wskazujący zbyt wysoki wskaźnik AHI, aby wyświetlić szczegółowe dane.

 

6. Zobacz AHI, aby sprawdzić, czy AHI ≥ 15/godz.

7. Wybierz pacjenta

8. Przejdź do „Utwórz raport” i wybierz „Raport przestrzegania zaleceń i terapii”.

 

9. Zapoznaj się z raportem i sprawdź, czy CAI > 5/h.

Referencje:

* Terapia ASV jest przeciwwskazana u pacjentów z przewlekłą, objawową niewydolnością serca (NYHA 2-4) ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ≤ 45%) i umiarkowanym lub ciężkim dominującym centralnym bezdechem sennym.

 1. Liu et al. Trajectories of Emergent Central Sleep Apnea During CPAP therapy. Chest. 2017;152(4):751-60.
 2. Pépin et al. Adherence to Positive Airway Therapy After Switching From CPAP to ASV: A Big Data Analysis. J Clin Sleep Med. 2018 Jan 15;14(1):57-63. doi: 10.5664/jcsm.6880.