Wentylacja mechaniczna i wentylacja nieinwazyjna | ResMed Polska

Co to jest wentylacja nieinwazyjna i inwazyjna?

pacjent-wentylacja-domowy-nieinwazyjny

Wentylacja mechaniczna ma na celu poprawę wymiany tlenu i dwutlenku węgla między krwią a powietrzem w płucach oraz ułatwienie oddychania.1

Korzyści z wentylacji nieinwazyjnej

Wentylacja nieinwazyjna zapewnia szereg korzyści pacjentom z niewydolnością układu oddechowego.

W szpitalu może pomóc poprzez:

 • Skrócenie czasu powrotu do zdrowia
 • Zmniejszenie liczby powikłań i kosztów
 • Umożliwienie szybszego powrotu do domu.1

W domu może pomóc poprzez:

 • Zmniejszenie duszności
 • Obniżenie ryzyka ponownej hospitalizacji
 • Poprawa jakości życia i wydłużenie życia.2,3,4

Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego mogą mieć problemy z prawidłowym oddychaniem. Podczas wdechu płuca mogą nie wchłaniać wystarczającej ilości tlenu (O2), a podczas wydechu mogą mieć problemy z pozbyciem się gazu wydechowego, dwutlenku węgla (CO2).

Wentylacja mechaniczna może pomóc w skuteczniejszej wymianie tlenu i dwutlenku węgla w płucach. Lekarz może zadecydować o potrzebie wentylacji w domu w następujących przypadkach

 • Niski poziom tlenu oraz wysoki poziom dwutlenku węgla we krwi.
 • Występowanie duszności
 • Wysiłek oddechowy
 • Najpopularniejszym rodzajem wentylacji stosowanym w domu jest wentylacja nieinwazyjna.

W przypadku wentylacji nieinwazyjnej pacjent ma założoną maskę, która jest podłączona za pomocą obwodu powietrznego do respiratora. Wentylacja może być zalecana do stosowania w czasie snu oraz w ciągu dnia.

Referencje:

 1. Ram F et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;CD004104.
 2. Galli JA et al. Home NIV use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD. Respi Med. 2014;108(5):722-8.
 3. Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.
 4. Duiverman ML et al. Two-year home-based nocturnal non-invasive ventilation added to rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 2011;12(112).

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

MASKI I URZĄDZENIA DO LECZENIA BEZDECHU SENNEGO
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : ResMed Pty Ltd, Australia
Autoryzowany przedstawiciel: ResMed SAS, Francja

DIAGNOSTYKA, NOX
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : NOX Medical, Islandia