Aparat AirCurve 10 CS PaceWave z funkcją adaptacyjnej serwowentylacji | ResMed Polska

AirCurve™ 10 CS PaceWave

Aparat z funkcją adaptacyjnej serwowentylacji ASV

AirCurve 10 CS PaceWave zapewnia spersonalizowaną terapię ASV* w celu leczenia centralnego bezdechu sennego, z lub bez obturacyjnego bezdechu sennego, oraz komfort stabilnego, dobrego snu.

Tryb ASVAuto

mężczyzna-śpiący-z-aircurve10-cs-pacewave

Tryb ASV Auto dostosowuje się do potrzeb użytkownika w zakresie stabilizacji oddychania i drożności górnych dróg oddechowych. Lecząc zaburzenia oddychania za pomocą automatycznie dostosowywanego wsparcia ciśnieniowego i obturację górnych dróg oddechowych za pomocą automatycznie dostosowywanego wydechowego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (EPAP), tryb ASV Auto pozwala szybko ustabilizować parametry oddychania.

Tryb ASV

W trybie PaceWave ASV ciśnienie EPAP jest ustawiane manualnie przez specjalistę, aby zapewnić optymalne stałe ciśnienie EPAP w celu utrzymania drożności dróg oddechowych.

Inne funkcje

  • Kształt fali ciśnienia Easy-Breathe naśladuje kształt fali prawidłowego oddechu i odwzorowuje go, zapewniając komfort oddychania.
  • Ciągłe monitorowanie przecieków umożliwia niezawodne dostarczanie ciśnienia terapeutycznego przy jednoczesnym zachowaniu synchronizacji terapii pacjent-urządzenie.
  • Funkcja Climate Control obejmuje opcjonalny nawilżacz HumidAir™ oraz podgrzewaną rurę ClimateLineAir™. System został zaprojektowany w celu zapewnienia stałej, komfortowej temperatury i wilgotności.

Monitoruj terapię bezdechu sennego za pomocą aplikacji myAir

pacjent-z bezdechem sennym-używający-myAir-iPhone-app

Wprowadź swoją terapię dobrego snu na wyższy poziom dzięki myAir, unikalnej funkcji dostępnej dla użytkowników urządzeń AirSense 10 i AirCurve 10**

Jak kupić

Prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta lub lokalnym punktem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji na temat nabywania produktów ResMed.

 

Wszelkie ostrzeżenia i środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed i w trakcie korzystania z produktów, znajdują się w instrukcjach obsługi.

Referencje:

*Terapia ASV jest przeciwwskazana u pacjentów z przewlekłą, objawową niewydolnością serca (NYHA 2-4) ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ≤ 45%) i umiarkowanym lub ciężkim dominującym centralnym bezdechem sennym.

** Z wbudowaną łącznością bezprzewodową.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcja używania lub etykietą.

MASKI I URZĄDZENIA DO LECZENIA BEZDECHU SENNEGO
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : ResMed Pty Ltd, Australia
Autoryzowany przedstawiciel: ResMed SAS, Francja

DIAGNOSTYKA, NOX
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : NOX Medical, Islandia