Oprogramowanie do analizy i zarządzania badaniami snu Noxturnal dla Nox T3s/Nox A1s | ResMed Polska

Noxturnal

Oprogramowanie do analizy dla urządzeń Nox

Oprogramowanie Noxturnal oferuje możliwość analizy ambulatoryjnych badań snu i szpitalnych rejestracji online z/lub bez wideo* przy użyciu urządzeń Nox. Noxturnal usprawnia manualną ocenę i tworzenie spersonalizowanych raportów oraz kalkulację parametrów raportów. Zapewnia szczegółowość danych i oferuje elastyczność w dostosowywaniu raportów do potrzeb użytkowników. Może również współpracować ze szpitalnymi systemami informatycznymi, umożliwiając efektywne zarządzanie danymi pacjentów.

Główne funkcje

  • Noxturnal automatycznie analizuje dane badania podczas pobierania i natychmiast wyświetla wyniki rejestracji w prostym, przejrzystym widoku. Po zakończeniu analizy badania wyniki te są automatycznie aktualizowane, dzięki czemu zawsze użytkownik ma dostęp do aktualnych danych.
  • Aby uprościć proces oceny dla techników i lekarzy oraz zminimalizować czas potrzebny na analizę, Noxturnal może automatycznie analizować zarejestrowane sygnały. Protokoły automatycznej analizy można w razie potrzeby dostosowywać i edytować.
  • Dzięki zgłoszonemu do opatentowania algorytmowi, Noxturnal może przekształcić dobrej jakości sygnały RIP w skalibrowany sygnał przepływu RIP. System może wyprowadzić przepływ z pasów RIP pacjenta i wykorzystać go jako uzupełnienie sygnału przepływu pochodzącego z kaniuli nosowej lub użyć go jako zamiennika, jeśli pacjent nie może korzystać z kaniuli nosowej.
  • Oprogramowanie Noxturnal oferuje szeroki zakres funkcji, w tym zapis PSG w standardzie AASM, natychmiastowe wyniki zapisu z automatyczną analizą, skalibrowaną technologię RIP, pętle objętości przepływu i nową analizę kształtu fali Pleth. Obszar roboczy, strukturę raportowania i pola statystyczne można dostosować, a scentralizowane ustawienia można skonfigurować dla środowisk wielu użytkowników.
  • Dokładniejszy wskaźnik AHI dzięki algorytmowi Nox BodySleep, który wykorzystuje sygnały pochodzące z Nox T3s.
  • System raportowania Noxturnal został zaprojektowany tak, aby przypominał edytory tekstu, dzięki czemu łatwiej jest tworzyć, edytować i dostosowywać raporty z badań snu. Można również tworzyć niestandardowe pola statystyczne w celu zwiększenia elastyczności.
  • Aplikacja Noxturnal oferuje kontrolę przy pacjencie za pomocą biokalibracji, kontroli impedancji, przeglądu jakości sygnału i przeglądania śladów na żywo dla Nox A1s.

Jak kupić

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskania tego produktu ResMed, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub lokalnym przedstawicielem.

 

Gwarancja i serwis

Szukasz informacji na temat serwisu i gwarancji oprogramowania Noxturnal do analizy i raportowania snu?
Znajdź odpowiedzi na swoje pytania w naszym centrum zasobów.

 

Ta zawartość jest przeznaczona wyłącznie dla specjalistów ochrony zdrowia.

* Badanie z nagrywaniem wideo online w warunkach szpitalnych jest możliwe tylko w przypadku Nox A1s (niedostępne w przypadku Nox T3s).

Wszelkie ostrzeżenia i środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed i w trakcie użytkowania produktu, znajdują się w instrukcjach obsługi.