Choroby nerwowo-mięśniowe | ResMed Polska

Choroby nerwowo-mięśniowe (NMD)

Dowiedz się więcej o objawach NMD i możliwościach leczenia.

Co to jest choroba nerwowo-mięśniowa (NMD)?

Choroba nerwowo-mięśniowa (NMD) to nazwa nadana szeregowi chorób i stanów, które wpływają na nerwy kontrolujące mięśnie lub osłabiają same mięśnie. Jeśli nerwy nie mogą komunikować się z mięśniami, mięśnie nie mogą prawidłowo funkcjonować.

Objawy niewydolności oddechowej u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi obejmują:

 • Trudności w połykaniu i oddychaniu
 • Zmęczenie, osłabienie i senność
 • Poranne bóle głowy
 • Trudności z koncentracją
 • Zmiany nastroju
 • Wysokie wartości CO2

Niektóre osoby z chorobami nerowo-mięśniowymi mogą:

 • Mieć trudności z połykaniem
 • Mieć trudności z oddychaniem
 • Wymagać wentylacji
 • Potrzebować wózka inwalidzkiego w celu poruszania się

Dlaczego rozpoczęcie wentylacji u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi jest ważne?

Ponieważ choroba wpływa na mięśnie, pacjent może nie mieć siły, aby samodzielnie oddychać. Brak możliwości prawidłowego oddychania w czasie dnia, będzie skutkowac brakiem energii, aby wykonywać ulubione czynności. Brak możliwości prawidłowego oddychania w nocy uniemożliwia organizmowi wykonywanie funkcji życiowych i regenerację na następny dzień.

Ważne jest, aby rozpocząć leczenie za pomocą respiratora, jeśli lekarz wskazał, że jest to odpowiednia terapia. Leczenie problemów z oddychaniem i snem spowodowanych NMD może mieć ogromny wpływ na jakość życia. Wentylacja poprawi jakość oddechu i pozwoli cieszyć się lepszym zdrowiem.

choroba-nerwowo-mięśniowa-pacjent-wózek inwalidzki

Możliwości leczenia w chorobach nerwowo-mięśniowych

Badania wykazały, że nieinwazyjna wentylacja (NIV) może złagodzić objawy związane z niewydolnością oddechową u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi i przyczynić się do:

 • Usprawnienia połykania
 • Łatwiejszego oddychania
 • Zmniejszenia zmęczenia i senności
 • Zmniejszenia porannych bólów głowy
 • Lepszej koncentracji
 • Poprawy nastroju

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

MASKI I URZĄDZENIA DO LECZENIA BEZDECHU SENNEGO
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : ResMed Pty Ltd, Australia
Autoryzowany przedstawiciel: ResMed SAS, Francja

DIAGNOSTYKA, NOX
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : NOX Medical, Islandia