Restrykcyjna choroba płuc | ResMed Polska

Restrykcyjna choroba płuc

Dowiedz się więcej o restrykcyjnej chorobie płuc: przyczyny, objawy i leczenie.

Co to jest restrykcyjna choroba płuc?

Ściana klatki piersiowej ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej mechaniki oddychania. Obejmuje ona struktury kostne (żebra, kręgosłup, mostek), mięśnie oddechowe (mięśnie, które pomagają w oddychaniu) oraz nerwy, które łączą centralny układ nerwowy z mięśniami oddechowymi. U osób cierpiących na restrykcyjną chorobę płuc oddychanie jest często ograniczone i może dojść do długotrwałej niewydolności oddechowej. Najczęstsze restrykcyjne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej to torakoplastyka, skolioza i/lub kifoskolioza.

 

Objawy niewydolności oddechowej u osób z restrykcyjną chorobą płuc:

  • Dyspnoe – duszność podczas aktywności
  • Ortopnoe – duszność podczas leżenia
  • Obrzęk obwodowy (obrzęk nóg lub kostek)
  • Powtarzające się infekcje dróg oddechowych
  • Poranne bóle głowy
  • Zmęczenie
  • Niska jakość snu
  • Utrata apetytu

Dlaczego rozpoczęcie wentylacji u pacjentów z restrykcyjną chorobą płuc jest ważne?

Ponieważ restrykcyjna choroba płuc wpływa na struktury kostne, a przez to na mięśnie oddechowe i nerwy, może spowodować osłabienie siły mięśniowej, aby zapewnić prawidłowe oddychanie. Brak możliwości skutecznego oddychania w czasie dnia, będzie skutkować brakiem energii niezbędnej do wykonywania ulubionych czynności. Brak możliwości prawidłowego oddychania w nocy uniemożliwia organizmowi wykonywanie funkcji życiowych i regenerację na następny dzień.

Możliwości leczenia w restrykcyjnej chorobie płuc

Firma ResMed opracowała urządzenia wspomagające terapię i respiratory przeznaczone do leczenia schorzeń układu oddechowego związanych z restrykcyjną chorobą płuc, aby zapewnić lepsze samopoczucie w ciągu dnia, lepszy sen w nocy i czerpanie z życia jak najwięcej.

Celem każdej terapii wentylacyjnej jest wspomaganie układu oddechowego, dzięki czemu oddychanie nie wymaga tak dużego wysiłku. Terapia wentylacyjna może być prowadzona w sposób inwazyjny lub nieinwazyjny.

restrykcyjna-choroba-płuc pacjent-NIV

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

MASKI I URZĄDZENIA DO LECZENIA BEZDECHU SENNEGO
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : ResMed Pty Ltd, Australia
Autoryzowany przedstawiciel: ResMed SAS, Francja

DIAGNOSTYKA, NOX
Podmiot prowadzący reklamę: ResMed Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa
Producent : NOX Medical, Islandia