Jak działa algorytm AirCurve™ 10 CS PaceWave ResMed? | ResMed Polska

Jak działa algorytm AirCurve™ 10 CS PaceWave?

Algorytm PaceWave synchronizuje się ze wzorcem oddechowym pacjenta, naśladując kształt krzywej oddechu, aby zapewniać komfort, bezpieczeństwo* i harmonię.

Wentylacja minutowa

Od lipca 2019 r. PaceWave jest jedynym urządzeniem z trybem adaptacyjnej serwowentylacji, dla którego parametrem docelowym jest wentylacja minutowa pacjenta.

 • Algorytm PaceWave kalkuluje parametry oddechowe (częstotliwość, kształt fali oddechowej, objętość oddechową) z rozdzielczością ułamka sekundy na podstawie 3-minutowej średniej kroczącej, w celu obliczenia wentylacji minutowej pacjenta.
 • Wartość docelowa jest automatycznie nastawiona na 90% średniej ostatniej wentylacji minutowej pacjenta, aby zapobiec hiperwentylacji.
 • PaceWave porównuje aktualną wentylację minutową pacjenta z docelową wentylacją minutową i reaguje szybko i precyzyjnie na zmiany wentylacji minutowej.
 • Wsparcie ciśnieniowe zwiększa się, gdy wentylacja minutowa spada poniżej wartości docelowej i jest redukowane do minimalnego poziomu zadanego przez lekarza, gdy wentylacja minutowa przekracza wartość docelową.

Mapowanie krzywej oddechowej

PaceWave analizuje 13 punktów na każdy oddech oraz dokładnie monitoruje i dostosowuje odpowiedź, aby zapewnić komfort pacjentowi.

 • Algorytm PaceWave mapuje krzywą oddechową z wysoką rozdzielczością (13 punktów na oddech), dokładnie monitoruje zmiany wentylacji minutowej, która zależy od częstości oddechów i wzorca oddychania.
 • Algorytm PaceWave precyzyjnie i szybko dostosowuje parametry do potrzeb pacjenta.
 • Wydajna synchronizacja ze wzorcem oddechowym pacjenta zapewnia komfort terapii.
 • PaceWave nieustannie analizuje unikalny wzorzec oddechowy pacjenta.
 • Kształt fali Easy-Breathe naśladuje kształt naturalnego oddechu, a wsparcie ciśnieniowe jest zsynchronizowane ze spontanicznym oddechem pacjenta. Zapewnia to komfort, który wspiera proces akceptacji terapii przez pacjenta.
 • Wsparcie ciśnieniowe jest zsynchronizowane ze spontanicznym oddechem pacjenta i dostosowane do wentylacji minutowej w celu osiągnięcia ciśnienia docelowego. Zapewnia to komfort, który ułatwia pacjentowi zaakceptowanie terapii.

Tryb ASV i ASV Auto

Zapewnia skuteczne leczenie poprzez stabilizację drożności górnych dróg oddechowych poprzez dostarczanie stabilnego ciśnienia wydechowego.

 • Tryb ASV: wydechowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych jest ręcznie miareczkowane i ustawiane na początku terapii.
 • ASV Auto: dodatnie ciśnienie wydechowe w drogach oddechowych jest automatycznie regulowane w odpowiedzi na wystąpienie objawów niedrożności górnych dróg oddechowych (bezdech, ograniczenie przepływu i chrapanie). Funkcja automatycznego wydechowego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych reaguje na zdarzenia obturacyjne i stabilizuje górne drogi oddechowe.

AirCurve 10 CS PaceWave

Został zaprojektowany w celu stabilizacji oddechu pacjenta.
Funkcje, które to umożliwiają:

Zmienne wsparcie ciśnieniowe

Stałe lub automatyczne dodatnie ciśnienie wydechowe w drogach oddechowych (EPAP)

Wspomaganie oddychania zsynchronizowane z oddechem pacjenta

Dowiedz się więcej o naszym urządzeniu ASV*

Zaprojektowanym w celu zapewnienia spersonalizowanej terapii pacjentom z centralnym bezdechem sennym oraz z obturacyjnym bezdechem sennym lub bez niego.

Referencje:

* Terapia ASV jest przeciwwskazana u pacjentów z przewlekłą, objawową niewydolnością serca (NYHA 2-4) ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ≤ 45%) i umiarkowanym lub ciężkim dominującym centralnym bezdechem sennym.